Toki arazilerine vergi muafiyeti

Toki arazilerine vergi muafiyeti Toki arazilerine vergi muafiyeti

TOKİ'ye ait arazi ve arsalara, Emlak Vergisi muafiyeti getirilmesini öngören kanun, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı


Kanuna göre tasfiye halinde Türkiye Emlak Bankası tarafından TOKİ'ye devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce yapılan akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle,  TOKİ  ve ortaklıklarından hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulmayacak. Hak sahiplerine hisse senedi ödenmesi işlemi kanun yürürlüğe girdikten 1 ay sonra durdurulacak.
Posta