12 / 08 / 2022

TOKİ Erzurum`a 156 konut yaptıracak

TOKİ Erzurum`a 156 konut yaptıracak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Erzurum Narman'a konut, ticaret merkezi ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenleme inşaatlarının yapımı için ihale açtı.

Erzurum Narman'a tünel kalıp sistemiyle betonarme karkas 156 adet konut, konvansiyonel kalıp sistemiyle ticaret merkezi, genel, adaiçi altyapı ve çevre düzenleme inşaatı yaptırılacak.


İhale, 13 Şubat 2008 tarihinde saat 14.00'de TOKİ'de "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek. Yer tesliminden itibaren toplam 450 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine tüm istekli firmalar katılabilecek.


İhale dokümanı ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İhale Dairesi Başkanlığı'ndan görülebileceği gibi aynı yerden bedeli mukabili satın alınabilecek.


Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale tarihinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek.


Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.


Tamamı için teklif verilecek olan ihalede istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.