10 / 12 / 2022

TOKİ Erzurum'a 80 konut yaptıracak

TOKİ Erzurum'a 80 konut yaptıracak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Erzurum İspir'e konut, ticaret merkezi adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenleme inşaatı işlerini ihaleye çıkardı.

Erzurum İspir'e konvansiyonel kalıp sistemiyle 80 adet konut, adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatları yaptırılacak. İhale, TOKİ'de 10 Aralık 2007 tarihinde saat 10.00'da "açık ihale usulü" ile yapılacak.


Yer tesliminden itibaren 450 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine, sadece yerli firmalar katılabilecek. Firmalar ihale dokümanını TOKİ'den görebilecekleri gibi, aynı yerden bedeli mukabili temin edebilecekler.


Şartnameye göre hazırlanacak teklif mektupları ise ihale günü, ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacak.


Tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.


-KAHRAMANMARAŞ AFET KONUTLARI-


Öte yandan Kahramanmaraş Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Merkez Erkenez Mahallesinde Hacınınoğlu (Uludere), Yeniköy, Kertmen ve Ekinözü Kürtül afet konutlarının yapımı için ihale açtı.


Söz konusu yerlerde 19 blokta 76 adet afet konut inşaatı yaptırılacak. İhale, Kahramanmaraş Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde 10 Aralık 2007 tarihinde saat 10.00'da "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek.


Yer tesliminden itibaren toplam 350 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine, sadece yerli istekliler katılabilecek. Firmalar ihale dokümanını, Kahramanmaraş Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden bedeli karşılığı satın alabilecekler.


Söz konusu ihalede katılımcılar, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
Geri Dön