TOKİ, internet sitesinde 2 ayrı yenilik yapacak!

TOKİ, internet sitesinde 2 ayrı yenilik yapacak!

TOKİ yapılan çalışmalara erişimi kolaylaştırmak için internet sitesini, günün ihtiyaçlarına göre yeniliyor. 2011i deprem ve kentsel yenileme yılı olarak ilan eden TOKİ, internet sitesinde buna göre iki ayrı yenilik yaptıBaşbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yapılan çalışmalara erişimi kolaylaştırmak için internet sitesini, günün ihtiyaçlarına göre yeniliyor. 2011i deprem ve kentsel yenileme yılı olarak ilan eden TOKİ, internet sitesinde buna göre iki ayrı yenilik yaptı.

Kentsel yenileme kapsamında yapılacak çalışmaların adım adım anlatıldığı kentsel yenileme seçeneğinde genel süreç, kentsel yenilemenin yasal dayanağı, başvuru için gerekli olan belgeler, belge örnekleri, gecekondudan modern konuta uzanan yolculuğun şematik anlatımı ile gecekondu dönüşüm alanlarının önceki ve şimdiki durumlarını karşılaştıran fotoğraflar yer alıyor.

Genel Süreç seçeneğinde; gecekondu dönüşüm projesinin temel ilke, amaç ve yerel yönetimlerle işbirliği kavramlarına yer veriliyor. Yasal Dayanak seçeneğinde;  TOKİ  tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projelerinin yasal dayanaklarına yer verilirken, Başvuru Evrakları başlığıyla ele alınan bölümde ise kentsel dönüşüm başlatılacak bölgedeki vatandaşların hak kaybına uğramamaları için temin etmeleri gereken belgeler sıralanıyor.

Kentsel yenileme başlığı altında yer alan Gecekondu Dönüşüm Projesi İşleyiş Şeması ise bir gecekondu sahibinin adım adım modern bir eve kavuşması için yapması gerekenleri şemalar eşliğinde görsel bir anlatım tarzıyla anlatıyor.

TOKİnin kentsel dönüşüm kavramını birinci elden doğru bir şekilde anlattığı Kentsel Yenileme sayfasını sonu hak sahiplerine anahtar teslimi ve mutlu son ile tamamlanıyor.

TOKİnin sanal dünyaya açılan kapısı olan internet adresindeki bir diğer yenilik de güncel haberlere yer verilmesi. TOKİ tarafından kamuoyuna aktarılması gereken duyuru niteliğindeki haberler ile yapılan çalışmalar güncel haberler başlığı altında toplanıyor.
TOKİ