TOKİ, İzmir Torbalı'ya 210 konut yaptıracak

TOKİ, İzmir Torbalı'ya 210 konut yaptıracak

TOKİ, İzmir-Torbalı konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini yaptırmak üzere ihale açtı.


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir-Torbalı konut, sosyal donatı, altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini yaptırmak üzere ihale açtı.  İzmir  Torbalı 1 parselde 210 adet konut, 1'er adet ticaret merkezi, cami ile altyapı, genel altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı yaptırılacak.Tünel kalıp sistemiyle betonarme karkas 210 adet konut, konvansiyonel kalıp sistemiyle betonarme karkas 1 adet ticaret merkezi, 1 adet cami,şadırvan ile adaiçi altyapı, genel altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatları yaptırılacak. Yer tesliminden itibaren 450 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi, 24 Haziran 2008 tarihinde saat 10.00'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile yapılacak.Söz konusu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

İhale koşulları

İzmir-Torbalı'ya konut, sosyal donatı, altyapı ve çevre düzenlemesi ihalelerinde şartname her iş için ayrı bedel ödenerek TOKİ'den temin edilebilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale tarihlerinde ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler