TOKİ, Kayseri'ye 1.224 konut yaptıracak

TOKİ, Kayseri'ye 1.224 konut yaptıracak

TOKİ, 1.224 adet konut, sosyal donatı, altyapı ve çevre düzenlemesi inşaat işlerini ihaleye çıkardı.


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kayseri Erciyes Üniversitesi 1.224 adet konut, sosyal tesis, cami, ilköğretim okulu, kreş, ticaret merkezi inşaatı ile ada içi altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işlerini ihaleye çıkardı. İhale, 25 Temmuz 2008 tarihinde saat 14.30'da TOKİ'de "açık ihale usulü" ile yapılacak. İşin toplam süresi yer tesliminden itibaren 620 gün olarak belirlendi. Tünel kalıp sistemiyle yapılacak olan betonarme karkas bin 224 adet konut, konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak betonarme karkas 1'er adet sosyal donatı inşaatı ile genel altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesine istekli tüm firmalar katılabilecek. Katılımcılar ihale dokümanını Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İhale Dairesi Başkanlığı'ndan bedeli mukabili temin edebilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ihale günü ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.