TOKİ Kentsel Dönüşümün aktörleri ile biraraya gelecek!

TOKİ Kentsel Dönüşümün aktörleri ile biraraya gelecek!

TOKİ, çağdaş kentleşmeyle doğal afetlere hazırlıklı bir Türkiye için 4–5 Mart 2011 tarihlerinde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde 2011 Konut KurultayTOKİ, çağdaş kentleşmeyle doğal afetlere hazırlıklı bir Türkiye için 4–5 Mart 2011 tarihlerinde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde 2011 Konut Kurultayı’nı gerçekleştirecek. Amerika, Meksika, Kore, Japonya, Kudüs gibi dünyanın önemli ülkelerinde kentsel dönüşümlere imza atmış yerli ve yabancı mimarlık, mühendislik, şehircilik, jeoloji, çevre ve inşaat uzmanlarının bir araya geleceği Kurultay’da, katılımcılar tecrübelerini ve çözüm önerilerini paylaşacak.
 
Türkiye’nin tamamında toplam 249 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiren ve “81 ilde 500.000 konut” hedefine ulaşan TOKİ, niceliksel büyüklüğünün yanında, bilimsel ve akademik çalışmalara dayanan projeler geliştirme arayışıyla da dünyada bu konuda söz sahibi markalardan biri haline geldi. Türkiye’nin dört bir yanında başlattığı kentsel dönüşüm programları doğrultusunda 188.261 konutluk gecekondu dönüşümünü gerçekleştiren TOKİ, ayrıca 111 bölgede 57.459 konutluk uygulama başlattı ve bunlardan 30.745 adet konutu tamamladı. Bu çalışmaların toplam maliyeti ise 4 milyar TL’ye ulaştı.
 
Fiziksel ve çevresel yönlerden bozulmuş, ekonomik ve sosyal açıdan dışlanmış bölgelerin yenilenmesi modern kentleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluştururken deprem kuşağında yer alan Türkiye için kentsel dönüşüm vazgeçilmez bir olgu haline geldi. Kentsel dönüşüm projelerinde, kentsel yoksulluğun, altyapı ve ulaşım maliyetlerinin azaltılması, kentsel standartların ve iş potansiyelinin artırılması, ekonominin canlandırılmasının yanı sıra doğal ve çevre kaynaklarının sürdürülebilirliği, karbon salınımının ve deprem riskinin azaltılması hedefleniyor.  TOKİ  ‘Kentsel Dönüşüm’ projelerinde sosyal sorunları çözmenin yanı sıra şehirlerin cazibesini artırarak markalaşma yönünde atılan adımların hızlandırılmasını da amaçlıyor.
 
İngiltere, Fransa, Hollanda, Japonya, Kore, Brezilya gibi birçok ülke zaman içinde niteliğini kaybeden, fiziksel ve çevresel yönden bozulmuş veya ekonomik ve sosyal açıdan dışlanmışlık yaşayan kentsel alanların belli programlarla yenilenmesini gerçekleştirmeyi başardı. Bu ülkelerde önemli projelere imza atan şehir planlamacılardan, konut konusunda uzman finansçılara, sosyologlardan, devlet yetkililerine kadar dünyanın en önde gelen uzmanları TOKİ’nin 4-5 Mart 2011 tarihlerinde düzenleyeceği Konut Kurultayı’nda bir araya gelerek çözüm önerilerini tartışacak, özellikle deprem dönüşümünü tüm yönleriyle ele alacak. Türkiye’de doğal afetlerin, özellikle depremin tehdit etmediği, insanların endişesiz bir yaşam sürdürecekleri, eko sisteme uygun ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayan, geleceğin dünyasını kucaklayan konutlara nasıl ulaşılacağı da Kurultay’ın önemli bir gündem maddesi olacak.
 
 
TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar “Kentlerimizde ruhsatsız konut alanları ve gecekondu oluşumu çok ciddi boyutlara varmış durumda. Sadece İstanbul’da bu oran toplam yapı stokunun yüzde 50’sini aştı. Deprem kuşağında olan ülkemizde, şehirlerimizi, salaş ve plan dışı kaçak yapılardan kurtarmak hepimizin en önemli görevi olmalı. Bugün 7 şiddetinde bir deprem binlerce insanımızın hayatını tehlikeye atar. Mali açıdan da 90 milyar TL’lik fatura çıkarır. Devlet, hükümet, yerel yönetimler, dernekler, akademisyenler ve iş dünyası birleşerek deprem dönüşümünü gerçekleşmelidir” dedi. Bayraktar bu dönüşümü başlatmak için dünyanın önde gelen kentsel dönüşüm uzmanlarını Türkiye’deki uzmanlarla bir araya getireceklerini belirterek “ Konut Kurultayı’nda tüm aktörler kentsel dönüşümü özellikle de doğal afetlerden ve depremden korunmak için gerekli olan modelleri tartışacak. Biz de TOKİ olarak deprem dönüşümü deprem haritasına göre en riskli bölge ve şehirlerimizde başlatacağız” dedi.
 
Konut Kurultayı, Türkiye’den ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Pamir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahsen Özsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet İncekara, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi şehir planlama uzmanı Yrd. Doç. Dr. A. Erdem Erbaş,  İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden “Gelişmekte olan ekonomilerde mortgage piyasaları” konusunda uzman, Yrd. Doç Dr. Orhan Erdem gibi önemli akademisyenlerin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde 4–5 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.
 
Kurultaya katılımı kesinleşen uzmanlar;
 
-          Columbia Üniversitesi’nin dünyaca ünlü sosyoloğu, “global şehir” kavramının yaratıcısı Saskia Sassen
-          Sidney Rasekh, Urban Gren Global Kurucusu, Kentsel Gelişme Uzmanı
-          Lee Sang Leem-Kore Mimarlar Odası Başkanı
-          Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Planlama Uzmanı Tolga Yakar
-          Urban Logic CEO’su Bruce Cahan
-          Katrina Kasırgası’ndan sonrasında New Orleans şehrinin yeniden inşa edilmesinde bizzat çalışan, New Orleans Yeniden Yapılandırma Firmasının eski başkanı Joseph Williams
-          Affordable Housing Institute Kurucusu David Smith,
-          UNDP, Çevre ve Sürdürülebilir Gelişim Program Direktörü Dr. Katalin Zaim
-          IFC Global Konut Finansman Müdürü Douglas Grayson
-          Maria Paloma Silva De Anzorena, Sociedad Hipotecaria Federal “SHF”,  Meksika
 
Kurultaya katılması beklenen kentsel dönüşüm uzmanları
-          
-          Tokyo Valisi Shintaro Ishihara
-          Patricia Leigh Brown, New York Times
-          Joan Clos, Birleşmiş Milletler Habitat İnsan Yerleşimleri Bşk. (HABITAT)
-          Shadia Touqan, Kudüs Eski Kent Yenileme Programı Direktörü
-          James Koh Cher Siang, Yönetim Kurulu Başkanı, Singapore Housing And Development Board
-          Ivo Imparado, Dünya Bankası, Latin Amerika Ve Karayipler Uzmanı