TOKİ Korucuk Konutları satışa çıkıyor!

TOKİ Korucuk Konutları satışa çıkıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Sakarya Korucuk Toplu Konut Uygulaması kapsamında 160 adet konutu; kurasız, başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile açık satışa sunacak


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı duyuru şu şekilde: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Sakarya Korucuk Toplu Konut Uygulaması kapsamında 160 adet konut; kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile Açık Satışa sunulacaktır.  Sakarya Korucuk Projesi kapsamındaki konutların satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş aracılığıyla yürütülecek ve Temerküz Şube  Ankara  Caddesi Sakarya Şubesi olacaktır. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutların başvuruları, 27.10.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında ilgili bankanın yetkili şubeleri tarafından kabul edilecektir. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulmaktadır.


SATIŞ BEDELİ


Konut seçimini yapan alıcılar, konut satış bedelinin peşinat miktarı olan % 15 tutarındaki bedeli 27.10.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında, ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Konutun satış bedelinden, peşinat miktarı düşüldükten sonra kalan miktar 144 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Ocak 2015 tarihinden itibaren başlatılacaktır.  “Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları” şartları kaldırılmıştır. Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.  Konutların teslimi aşamasında, KDV Kanunu uyarınca konut satış bedelinin %1’i oranında KDV, alıcılar tarafından ödenecektir.  Satış işlemleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır. Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir."
Ada Postası