TOKİ nerelere karakol inşa edecek?

TOKİ nerelere karakol inşa edecek? TOKİ nerelere karakol inşa edecek?

Doğu ve Güneydoğu ile sınır illerimizdeki karakol ve hizmet binalarının TOKİ tarafından yaptırılmasına ilişkin protokol ile Jandarma için 118, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için de 44 tesis inşa edilecek.Maliye Bakanlığı ve TOKİ'nin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile gerçekleştirdiği 2 ayrı protokol, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından da imzalanarak, TOKİ'ye gönderildi.

Protokoller ile listelerde belirtilen askeri tesisler, Milli Savunma Bakanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı için) ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gösterilecek bölgelerde yine bu kuruluşlarca verilecek mimari proje, mahal listesi ve ihtiyaç programı ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak  TOKİ  tarafından yeniden yaptırılacak. Mevcutlar da genişletilecek, iyileştirilecek veya esaslı onarıma tabi tutulacak.

Bunun için Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca önerilen ve TOKİ'ce uygun bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmazlar, ilgili idareler ya da TOKİ tarafından Maliye Bakanlığından talep edilecek ve bunların TOKİ'ye devri yapılacak.

Askeri tesislerin maliyet bedeli ile TOKİ'ye devredilecek taşınmaz bedelleri arasında TOKİ'nin alacak farkı oluşması ve bu farkın ilave taşınmaz devri ile karşılanamaması halinde, fark tutarı Maliye Bakanlığınca aktarılacak ilave ödeneğin TOKİ'ye aktarılması ile giderilecek.

Protokol kapsamındaki taşınmazların kıymet takdirleri, Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslı Ekspertiz Kuruluşları veya idarelerce müşterek olarak belirlenecek. Devri sağlanacak taşınmazların değerlendirilmesi hususu da TOKİ'ye ait olacak. Tesislerin ifraz, parselasyon ve imar planı işlemleri de TOKİ tarafından üstlenilecek.


YOL VE DİĞER ALTYAPIYI DA TOKİ YAPACAK


TOKİ, askeri tesislerin elektrik, su ve telefon ihtiyacıyla ilgili gerekli izinleri alacak, ihtiyaca ve onaylı projesine uygun hat ve bağlantıları inşa edecek.

Aynı şekilde askeri tesislerin kullanacağı ve bölgedeki araç geçişine uygun en yakın yola irtibatını sağlayacak yollar ile bölgedeki diğer askeri tesislere bağlantıyı sağlayacak devriye ve irtibat yolu da, MSB ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bildirilecek ihtiyaç programları ve kriterlere göre yaptırılarak, teslim edilecek.

İnşa sırasında çalıştırılacak teknik personel ve işçilerin güvenlik soruşturmaları da, TOKİ tarafından yaptırılacak ve ilgili birlik komutanlığına bildirilecek.

TOKİ'nin gerçekleştireceği uygulama proje ve yapım ihaleleri soncunda elde edilen bedele, zemin etüdü, sondaj, halihazır harita, altyapı, çevre düzenleme, vergi, resim harç ve diğer giderler dahil edilerek hesaplanacak bedel, "askeri tesislerin bedeli" olarak belirlenecek. Buna ilişkin hesap ve kayıtlar, TOKİ tarafından güncel olarak tutulacak ve iş durumu ile hesaplamalar hakkında 3'er aylık periyotlar halinde Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarına rapor verilecek. Mahsuplaşmada da Haziran 2009, milat olarak alınacak.


TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Protokol çerçevesinde, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, TOKİ tarafından talep edilen ve Genelkurmay tarafından uygun görülecek taşınmazlar içerisinden, kıymet takdir bedeli üzerinden mutabakat sağlananların TOKİ'ye devri için gerekli muvafakatı, talep tarihinden itibaren 20 gün içinde Maliye Bakanlığına bildirecek.

Üzerine askeri tesislerin yaptırılacağı bölgelerin yer teslimi de, TOKİ'nin talebini takip eden 20 gün içinde tamamlanacak.

TOKİ tarafından inşa edilecek askeri tesislerin proje ve mahal listesine uygun yapılıp yapılmadığının ve işin seviyesinin tespiti ile raporlarının hazırlanması için söz konusu inşaatlar, oluşturulacak bir heyet tarafından belirli periyotlarda mahallinde incelenecek. Sonuçlar da, TOKİ'ye bildirilecek. İnşaatlar sırasında görevli TOKİ personelinin güvenliğini de, talep halinde Kuvvet Komutanlıkları sağlayacak.


YENİ KARAKOLLAR, NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Karakol ve diğer hizmet binalarının proje ve yapım ihaleleri, MSB ve Jandarma Genel Komutanlığının inşa alanlarına ilişkin bilgi ve belgeleri TOKİ'ye teslim ettiği tarihten itibaren en geç 75 gün içinde gerçekleştirilecek.

Askeri tesisler, ihalenin onaylanması ve yer tesliminin ardından projenin büyüklüğüne göre en fazla 8 ile 24 ay içerisinde protokol hükümlerine, proje ve mahal listelerine uygun olarak, bütün bağlantıların (elektrik, su, telefon vb) alt yapısı ve çevre düzenlemesi tamamlanmış ve yol irtibatları sağlanmış şekilde inşa edilecek. Tesisler, eksiksiz ve kullanıma elverişli şekilde, geçici ve kesin kabulünü yapacak MSB ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumlularına devir-teslim tutanağı ile teslim edilecek.

Bu arada protokol konusu inşaatlar, "savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu işler" kapsamında değerlendirilecek. İnşaatta kullanılacak her türlü malzeme de, TSE standartlarına uygun olacak.

Protokol faaliyetlerinin sağlıklı ve koordinasyon içerisinde yürütülebilmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı, MSB ve Maliye Bakanlığından birer, TOKİ'den de 2 temsilcinin katılımıyla Koordinasyon Heyeti oluşturulacak. Heyet, 3 ayda bir olağan, gerektiğinde ise olağanüstü toplanacak. Projenin gelişimi de, 3'er aylık zaman dilimleri halinde Kurula sunulacak.


KARAKOL VE HİZMET BİNALARI NERELERE YAPILACAK?
Protokol çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı için inşa edilecek erbaş/er, koğuş, yemekhane ve revir binasi ile hizmet binaları ve tesislerinin bulundukları yerler şöyle:


HAKKARİ:

-Merkez (Bağışlı, Geçitli)

-Yüksekova (Zerrin, Ş.İ Korucu, Kapı, Perihan, Çobanpınarı, Güvenli, Yeşiltaş, Uzunsırt, Kısıklı)

-Çukurca (Merkez, Hakantepe, Çayırlı, Işıklı)

-Şemdinli (Merkez, Gelişen, Durak, Beyyurdu, Güzelkonak, Ortaklar, Şapatan)


ŞIRNAK:

-Merkez: (Kızılsu)

-Silopi: (Kapılı, Silahkaya, Altunbey, Dolan, Ilıcalar, Aktepe, Aydoğdu, Eren, Ovaköy, Şehit Mesut)

-Gülyazı: (Yemişli, Ortasu, Betonpınar, Yekmal)

-Şenoba: (Sarıziyaret, Hilal (2), Delikavak)

-Uludere: (Uzungeçit)

-Beytüşşebap: (Mezra, Boğazören, Taş arası)

-Cizre: (Merkez, Züran)

-Güçlükonak: (Damlarca)


AĞRI:

-Doğubeyazıt: (Tanıktepe (Sarısu), Gürbulak)

-Eleşkirt: (Toprakkale)

-Tutak: (Kılıçgediği)

-Taşlıçay: (Merkez)


BATMAN:

-Merkez: (Bıçakçı, Suçeken)

-Sason: (Yücebağ)

-Kozluk: (Bekirhan)

-Beşiri: (Beşpınar)


BİNGÖL:

-Karlıova: (Kaynakpınar, Çatak, Bağlıisa, Yiğitler)

-Kiğı: (Bilice, Açıkgüney)

-Genç: (Merkez, Güzeldere, Yazkonağı, Yeniyazı)

-Yayladere: (Dalbasan)


ELAZIĞ:

-Palu: (Arındık)

-Arıcak: (Bukardi)

-Maden: (Merkez)


ERZİNCAN:

-İliç: (Merkez)


MARDİN:

-Savur: (Şenocak, Sürgücü)

-Dargeçit: (Bostanlı, Çelik)

-Midyat: (Beyazsubaşı)

-Nusaybin: (Üçköy)


MUŞ:

-Merkez: (Üçevler)

-Varto: (Merkez)


SİİRT:

-Merkez: (Uluçay, Eğlence)

-Baykan: (Çukurca)

-Şirvan: (Merkez)

-Kurtalan: (Merkez)

-Pervari: (Merkez)

-Baykan: (Merkez)


ŞANLIURFA:

-Merkez: (Yardımcı)

-Siverek: (Karakeçi)

-Halfeti: (Merkez)

-Hilvan: (Merkez)


VAN:

-Başkale: (Köprüağzı, Bebleşin, Aydemir)

-Erçiş: (Altındere, Muradiye, Akbulak)

-Gürpınar: (Merkez)


TUNCELİ:

Hozat: (Merkez, Çağlarca, Yüceldi)

Pertek: (Merkez (2), Akdemir)

Çemişgezek (Akçapınar)

Mazgirt: (Merkez, Darıkent)

Ovacık: (Merkez, Aşağı Torunoba)

Pülümür: (Kocatepe)

Nazimiye: (Merkez)


DİYARBAKIR:

Lice: (Üçdamlar)


ERZURUM

İspir: (Çamlıkaya)

Hınıs: (Merkez)

Şenkaya: (Merkez)


KARS:

Merkez: (Başgedikler)

Sarıkamış: (Merkez)


KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İÇİN İNŞA EDİLECEK TESİSLER


Protokol kapmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 100'er kişilik A Tipi karakol binalarının inşa edileceği yerler de şu şekilde belirlendi:


VAN

-Özalp: (Yahya Tepe-Saltuk Karakolu, Balçıklı-Balçıklı Karakolu, A. Koçkıran-Koçkıran Karakolu, Oymaklı-Kurudere Karakolu, Kapıköy-Kapı (Özalp) Karakolu, Mendi Düzü-Kapıköy Karakolu, Koçbaşı-Harabe Kışla Karakolu)

-Çaldıran: (Kuruot Tepe-Sarıçimen Karakolu, Kükürtlü Tepe-Güneş Karakolu, Ağgüldüren-Uzunpınar Karakolu, Tepebaşı-Uzunyol Karakolu, Tepebaşı-Soğuksu Karakolu, İsimsiz Tepe-Hangedik Karakolu)

-Başkale: (Kop Tepe-Koçdağı Karakolu)

-Albayrak: (Killik Tepe-Güllük Karakolu, Dölge Tepe-Sultançayır Karakolu, Bey Tepe-Böğrüpek Karakolu, İsimsiz Tepe-Alev Karakolu, Belekü Tepe-Gelincik Karakolu)


HATAY

-Kırıkhan: (Hassa-Yağmur Karakolu, Hassa-Akbaba Karakolu, Kırıkhan-Sucu Karakolu, Kırıkhan-Ufuk Karakolu, Kumlu-Karakaya Karakolu, Reyhanlı-Bükülmez Karakolu, Reyhanlı-Kuşaklı Karakolu)

-Narlıca: (Reyhanlı-Çayır Karakolu, Reyhanlı-Yeşilce Karakolu, Altınözü-Demirköprü Karakolu, Altınözü-Ziyaret Karakolu, Altınözü-Kıyıgören Karakolu, Altınözen-Hacıpaşa Karakolu, Yayladağ-Üsteğmen Alim Karakolu, Yayladağ-Hamuttepe Karakolu, Yayladağ-Aslanyazı Karakolu, Yayladağ-Güveççi Karakolu, Yayladağ-Belen Göz Karakolu)


IĞDIR

-Aralık: (Ay Vadisi-5'inci Tk. Hd. Karakolu, Torunkışla-Torunkışla Karakolu, A. Çiftlik-Aşağı Çiftlik Karakolu)

-Telçeker: (Çetenli-Ersanlı Hd. Karakolu, Ziyaret Tepe-Ziyaret Karakolu, Ara Tepe-Kızılkaya Karakolu, Kocatepe-Bölücek Karakolu)