Çukurova Balkon

TOKİ, Yafes Öztürk'ün dört `eşine' karşı davayı kazandı

TOKİ, Yafes Öztürk'ün dört `eşine' karşı davayı kazandı TOKİ, Yafes Öztürk'ün dört `eşine' karşı davayı kazandı

Ataköy sahilinde 200 dönümlük arazide Yafes Öztürk'ün mirasçılarına karşı açılan 15 yıllık davayı TOKİ kazandı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


TOKİ, mirasçılardan 20 milyon YTL tazminat talep ediyor. İstanbul - Ataköy sahilinde Gelik lokantasıyla Ayamama deresi arasında yer alan toplam 420 dönümlük arsanın 75 dönümlük C Motelleri bölümüyle 125 dönümlü eski Mocamp bölümü hakkında yıllarca devam eden müdahalenin men'i davasını Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kazandı.

Davaya konu olan arazi, Emlak Bankası tarafından 1981 yılında adi kira sözleşmesi, 1990 yılında da yap-işlet-devret modeliyle Yafes Öztürk'e devredilmişti. Öztürk'ün sözleşme hükümlerine uymadığı gerekçesiyle 1992 yılında sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 1993 yılında Emlak Bankası'nca başlatılan hukuki süreç, 15 yıl sonra 24 Haziran 2008'de sonuçlandı.

Yafes Öztürk 2003'te vefat edince, resmi nikahlı eşi Muteber Öztürk ve Yafes Öztürk'ün birlikte yaşadığı üç ayrı kadın davada taraf oldu. Muteber Öztürk'ün yanı sıra Öztürk'ün birlikte yaşadığı Sema Tek ile Gül Otkan'dan doğan ve babalarının velayetine geçen Zeynep Öztürk ve Barış Öztürk davaya taraf olarak katıldı. Öztürk'ün birlikte yaşadığı bir diğer kadın olan Hülya Sözer'in oğlu Berat Öztürk ise reşit olmadığından davaya annesi Hülya Sözer katılıyordu.

20 milyon YTL tazminat

Emlak Bankası'nın gayrimenkullerinin TOKİ'ye devredilmesinden sonra da  TOKİ  hukuki süreçte taraf oldu.  Yafes Öztürk'ün mirasçılarına müdahalenin men'i davası açan TOKİ, davanın sonuçlanmasıyla arazinin zilyetliğini aldı. TOKİ, arazinin yıllarca sözleşmesiz kullanıldığı gerekçesiyle Öztürk'ün mirasçılarından ve mirasçılar tarafından kurulan Ataköy Tatil Köyü Turizm ve  Ticaret A.Ş.'den 20 milyon YTL ecrimisil talep ediyor.

Birinci derece tarihi eser

Arazi üzerinde inceleme yapan İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, daha önce ikinci derece tarihi sit alanı olan, 16'ncı yüzyıldan kalma İskender Çelebi Bahçesi ihata duvarları, Baruthane binası ve tarihi çeşmeyi birinci derece tarihi sit ilan etti.  Tarihi eserler için röleve, restitisyon ve restorasyon projesini hazırlatma aşamasında olan TOKİ, Koruma Kurulu'nun onayını aldıktan sonra bu bölümü sosyal ve kültürel tesis olarak değerlendirmeyi planlıyor.

Ataköy Kontu olarak tanınan emlak kralı

Hayattayken `Ataköy kontu' ve `emlak kralı' sıfatlarıyla tanınan işadamı Yafes Öztürk, Ataköy'deki araziyi 1981 yılında 4 milyar 100 milyon lira bedelle kiralamıştı. Arazinin bir bölümünde C Motelleri turistik tesislerini inşa eden Öztürk, bir kaza sonucu hayatını kaybedene kadar bu tesisleri işletmişti. 8 Ağustos 1993'te meydana  gelen kazada, İzmirli işadamı Ali Galip Irmak'ın kullandığı otomobilde bulunan Öztürk ve ANAP Milletvekili Yılmaz Hocaoğlu ölmüştü.

Milliyet