04 / 10 / 2022

TOKİ yapılarında doğal taş kullanılsın önerisi geldi!

TOKİ yapılarında doğal taş kullanılsın önerisi geldi!

"TOKİ yapılarında ithal granit taş yerine doğal taş kullanılmalı" önerisi yapıldıÇalışmalarını tamamlayan TBMM Madenciliğin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, sektörle ilgili tespit ve önerilerinin ilgili kurumlarda değerlendirilmesi talebiyle TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuruda bulundu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman Başkanlığında toplanan Meclis Dilekçe Komisyonunda, TBMM Madenciliğin Sorunlarının Araştırılması komisyonunun başvurusu ele alındı.

Akman, 4 aylık bir çalışma sonucunda Türkiye´de madencilik sektörü ile ilgili önemli verilere ulaşan Madencilik Araştırma Komisyonunun, tespitlerinin kamu kurumları üzerinde etkili olmasını istediklerini söyledi. Akman, araştırma komisyonlarının icra konusunda yetkisinin olmaması nedeniyle Madencilik Komisyonunun kendilerine başvurduğunu belirtti.

Komisyonunun sunduğu raporda, sektörle ilgili kamu kurumlarına yönelik önerilerin yer aldığını kaydeden Akman, kendilerinin kurumlarla irtibata geçerek bunları aktaracağını söyledi. Yahya Akman, daha sonra bu uygulamaların sonucunda ortaya çıkan tabloyu değerlendireceklerini ifade etti.

Akman ayrıca, komisyonlarına ilk defa bir araştırma komisyonunun başvuruda bulunduğuna işaret etti.

-"HAKİM VE SAVCILAR İÇİN MADENCİLİK DERSİ"-
 Madenciliğin Sorunlarını Araştırma Komisyonunun, Dilekçe Komisyonuna sunduğu raporda, sektörün önündeki engellerin kaldırılması ve gelişmesi, iş güvenliğinin daha iyi sağlanması amacıyla kamu kurumlarına yönelik öneriler yer alıyor.

Türkiye´de madencilik faaliyeti ile ilgili alınmış izinlerin iptali yönünde kolay bir şekilde sayısız dava açıldığına işaret edilen raporda, bu durumun sektörü olumsuz etkileyen unsurların başında geldiği ifade edildi.

Sektörle ilgili davalarda genellikle bilirkişilere başvurulduğu, ancak bunun her zaman sağlıklı sonuç vermediği belirtilen raporda, "bilirkişi bağımlılığının engellenmesi ve daha geniş perspektiften bakış açısı sağlanması amacıyla, hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının Adalet Akademisindeki eğitim programlarına madencilik dersinin de konulması" önerildi.

 -"TOKİ, YAPILARINDA DOĞAL TAŞ KULLANSIN"-
Raporda, kamu binalarında ve prestijli yapılarda ithal granit ve doğal taş kullanılmasının sektörü olumsuz etkilediğine, ayrıca ülke kaynaklarının dışarıya aktarıldığına işaret edildi.  TOKİ  projelerinde, yerli doğal taş ve dekoratif taşların kullanılmasının özendirilmesi ve kamu ihalelerinde yerli doğal taş ve mermerin kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiği kaydedildi.

Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu, komisyonda, ithal granit taşının sağlık açısında da sakıncalı olduğu ayrıntısını ekledi. Karapaşaoğlu, özellikle kapalı ortamlarda granit taşının mermere göre çok daha fazla radyasyon yaydığını bildirdi.

-PETROL VE DOĞALGAZ SAHASI-
Raporda, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı petrol ve doğalgaz sahalarının mayınlı araziler içinde olduğu, bu nedenle bölgede herhangi bir çalışma yapılamadığı belirtildi.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığına sunulan öneride, Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesinin uzun bir süreyi kapsayacağı göz önünde bulundurularak, temizleme işlemine, petrol ve doğalgazın bulunduğu sahalardan başlanılması istendi.

Raporda, AB Genel Sekreterliğinden, kömür madenciliğinin devlet yardımlarından faydalanması için AB nezdinde girişimlerde bulunulması da talep edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, sektörde teftiş yaklaşımına önem vermesinin yararlı olacağı belirtildi.

Çevre ve Orman Bakanlığında, madencilik faaliyetleri ile ilgili bürokratik işlemlerin azaltılması ve izin alma sürelerinin makul sınırlara çekilmesi için yeni bir düzenleme yapılması önerildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için sunulan öneride, TPAO´nun Kuruluş Kanunu ile Türk Petrol Kanunu çalışmalarının tamamlanması ve bir an önce bunların kanunlaşması gerektiği ifade edildi.

Raporda Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan, madencilik sektörü ile ilgili eğitim çalışmaları yapılması istendi. Sağlık Bakanlığından, meslek hastalıkları hastanelerinin sayılarının artırılması, Ulaştırma Bakanlığından da sektörle ilgili nakliye ücretlerinde indirim uygulanması talep edildi.

Karapaşaoğlu, komisyonda yaptığı konuşmada, hazırladıkları rapor konusunda bütün komisyon üyelerinin hemfikir olduğunu, raporda muhalefet şerhi bulunmadığını söyledi.

Altan Karapaşaoğlu, rapordaki talep ve tespitlerin, ilgili kurumlarda uygulanmasının ortaya çıkaracağı sonuçların sektör açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.
AA
Geri Dön