TOKİ'den Halkalı'ya yeni proje

TOKİ'den Halkalı'ya yeni proje

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi toplu konut alanında bulunan 5 bin 201 numaralı parselin arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işini ihaleye çıkardı.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 34 bin 206,47 metre kare alana sahip arsası üzerinde arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı açık ihale usulü ile yapılacak.

Uluslararası olmayan ihaleye yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimler de katılabilecekler.

İhale için başvuracak istekliler, ihale evraklarını, TOKİ'den bedeli mukabili temin edebilecekler.

İstekliler ihale konusu işle ilgili sorularını, 30 Kasım 2007 tarihinde saat 17.00'ye kadar sadece faks ile idareye iletebilecekler.

Teklif dosyaları ise 7 Aralık 2007 tarihinde ve saat 15.00'e kadar, Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığına verilecek.

Teklifler 7 Aralık 2007 tarihinde, saat 15.00'den itibaren istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacak.

Değerlendirme sonucu uygun görülecek isteklilerle, 13 Aralık 2007 tarih ve saat 14.00'de ikinci oturum yapılacak.

Söz konusu ihalede geçici teminat tutarı, isteklinin toplam satış geliri üzerinden teklif ettiği bedelin yüzde 2'si kadar olacak.

pus