14 / 08 / 2022

TOKİ'den İzmir Karaburun projesi açıklaması!

TOKİ'den İzmir Karaburun projesi açıklaması!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) son günlerde tartışmalara neden olan İzmir Karaburun projesi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. İşte o açıklama...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) son günlerde tartışmalara neden olan  İzmir  Karaburun projesi ile ilgili açıklama yaptı.

TOKİ, yaptığı açıklamada Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın üst gelir grubu için konut üretileceğine dair iddialar içeren beyanına yanıt verdi.

İşte TOKİ'nin yaptığı o açıklama:


Son günlerde bazı basın yayın organlarında yayınlanan İzmir Karaburun’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından üst gelir grubu için konut üretileceğine dair iddialar içeren, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın beyanı üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

TOKİ den İzmir Karaburun projesi açıklaması!

İzmir İli Karaburun İlçesi, İskele ve Merkez Mahallelerinde toplam 216 bin 540 metrekare yüzölçümlü taşınmaz İdaremiz mülkiyetindedir.3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde, imar planlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması ile ilgili ilkeler belirlenmiştir. Bu kapsamda söz konusu taşınmazlar için ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan görüşler talep edilmiş, görüşler henüz tamamlanmamış, dolayısıyla herhangi bir planlama ve projelendirme süreci başlatılmamıştır. İdaremizce Türkiye genelinde yürütülen bütün çalışmalarda olduğu gibi,

Karaburun’da mülkiyetimizde bulunan taşınmazda da, yatay mimari esas alınarak, kurumlardan gelecek görüşler, çevre yapılanma koşulları, planlama yapılırken uyulması gereken standartlar göz önünde bulundurularak çalışmalar yürütülecektir. Kurum olarak 2985 sayılı Kanunun verdiği yetki ve sorumluluk, kalkınma ve eylem
planlarının öngördüğü çerçevede öncelikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın sosyal konut ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem bölgelerindeki konutların yapımı yönündeki bu çalışmalarımızı sürdürme hedefi, İdaremizin önemli bir motivasyon kaynağıdır. Ayrıca Türkiye genelinde, konut üretiminde az katlı, yatay mimariyi esas alan, güvenli, sağlıklı ve çevresiyle bütünleşen projeler geliştirilmesindeki hassasiyetimiz de devam etmektedir. Kurumsal amaçlarımızdan biri de konut sektörünü örnek uygulamalarımızla disipline etmektir. Bu amaçla son yıllarda üretim payımızı yüzde 8'lerden yüzde 14 lere yükselttik. Konuta erişmekte zorluk çeken vatandaşlarımızı ev sahibi yapabilmek amacıyla bir görev bilinciyle hareket ettik.

TOKİ den İzmir Karaburun projesi açıklaması!

Altyapısıyla üstyapısıyla İzmir’imize yakışır, depreme dayanıklı, güvenli, kaliteli olarak Salhane, Manavkuyu, Mansuroğlu ve Bayraklı’da yerinde dönüşüm projeleri gerçekleştirmekteyiz. Gerek Bayraklı rezerv konut alanında yaptığımız kalıcı konutlar, gerekse İzmir/Çeşme Reisdere’de, Muğla’da, Manavgat’da olmak üzere ülkemiz genelindeki yatay mimari anlayışına uygun olarak yapılan konutlar vatandaşlarımızın takdir ve teveccühünü kazanmıştır.

Ancak kendi ilçe vatandaşlarına barınma dahil her türlü belediye hizmeti sunmak yerine yapay gündemler oluşturarak halkımıza hizmet edermiş gibi görünmek isteyenler, konuşulacak herhangi bir hizmeti bulunmasa gerek ki ; uygulamalarıyla vatandaşlarımızın takdirini kazanmış olan İdaremiz çalışmalarında projelerimize destek vermek yerine baltalamaya çalışmaktadırlar. Son olarak da, Karaburun’da henüz herhangi bir planlama ve projelendirme süreci başlatılmamış, İdaremiz mülkiyetindeki taşınmazla ilgili olarak; ilgili kurumlardan gelecek
görüşler, çevre yapılanma koşulları, planlama yapılırken uyulması gereken standartlar göz önünde bulundurularak ve yatay mimari esas alınarak yürütülecek çalışmalarımıza yönelik olarak şimdiden yapılan algı operasyonlarıyla çeşitli olumsuz açıklamalarda bulunmak suretiyle tek derdi vatandaşının sıcak bir yuvaya kavuşmasına imkan sağlamak olan İdaremizin gerçekleştireceği uygulamaları engellemeye çalışmaktadırlar.

Süreç bu durumdayken Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesinin doğru olmadığı, spekülatif amaçlı, kurumu yıpratmayı hedefleyen haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TOKİ'den 12 bin 107 ucuz konut geliyor!

TOKİ'nin İzmir Karaburun'daki projesinde sular durulmuyor!