TOKİ'ye imar yapma ve düzenlemede sınırsız yetki

TOKİ'ye imar yapma ve düzenlemede sınırsız yetki


TOKİ yalnızca konut yapımı için değil, her türlü inşaat için kendi imar planını hazırlayabilecek.


İstanbul Ataşehir'de kurulması ve Merkez Bankası ile kamu bankalarını da kapsaması düşünülen `finans merkezi'nin imar planı nedeniyle sivil toplum örgütlerinin tepkisini çeken Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) yetkisi genişletiliyor.
TOKİ bundan sonra yalnızca konut yapımı için değil, ticaret merkezinden hastaneye, okuldan camiye kadar her tür inşaat için kendi imar planını hazırlayabilecek. Böylece, hem imar planlarına karşı açılan davaların önü kesilecek hem de TOKİ'nin konut dışı yatırımları hızlanacak.
Mevcut düzenlemelere göre, TOKİ, kendisine ait arazilerde yalnızca konut uygulamaları için imar planı hazırlayabiliyor.
Tasarı ile  TOKİ  Başkanlığı'na imar planı hazırlama yetkisi veren 2985 sayılı Kanun'da değişikliğe gidildi. Söz konusu değişiklik ile idareye, konut uygulaması dışında her türlü sosyal donatı, altyapı ve benzeri uygulamalarda imar planı hazırlama yetkisi verildi. Böylece TOKİ, Ataşehir'deki finans merkezi gibi projelerinin imar planını hazırlayacak.
Tasarı ile TOKİ'nin yapacağı gayrimenkul satışlarına ilişkin işlemlerde de değişikliğe gidildi. Bu kapsamda TOKİ satışlarında resmi şekli şartı aranmayacak.

Milliyet