Toplu konutta yeni açılımlara ihtiyaç var

Toplu konutta yeni açılımlara ihtiyaç var

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, 'Konut üretiminde, maliyeti düşürecek, insan yaşamını daha kaliteli hale getirecek standartlara ve yaklaşımlara ihtiyacımız var' dedi.TOKİ, konut alanlarında yeni planlama ve tasarım değerleri geliştirilmesi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile işbirliği yapıyor. Bu kapsamda, konut planlama ve tasarım konusundaki değişik bakış açılarını değerlendirmek üzere, ODTÜ Mimarlık Araştırma Tasarım Planlama Uygulama Merkezi (MATPUM) ile bugün bir çalıştay gerçekleştirildi. "Toplu Konut Alanlarında Planlama ve Tasarım Değerleri Geliştirme Çalıştayı", konut üretimi ve şehirleşmede sorunların tespiti ve strateji geliştirilmesi amacıyla, TOKİ, ODTÜ-MATPUM proje yönetim grubu ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından uzmanları bir araya getirdi.

TOKİ Başkanı Bayraktar, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, idarenin şimdiye kadar 12 kenti kuracak sayıda konut ürettiğine dikkati çekerken, "Çalıştayda, kentler ve kent parçacıkları kurarken nelere dikkat edeceğimiz konusunda beyin fırtınası yapacağız" dedi.

Arsa satışı karşılığı uygulanan hasılat paylaşımı projeleri ile Türkiye'ye ileri yapı teknikleri yanında modern yerleşim standartları ve donatılarının da girdiğine anlatan Bayraktar, şöyle devam etti: "Ancak konut üretiminde, maliyeti düşürecek, insan yaşamını daha kaliteli hale getirecek standartlara ve yaklaşımlara ihtiyacımız var.

Daha az emek ile daha kaliteli bir üretim ve yaşamın sağlanması gerekiyor. Mevcut 16 milyon konutun yarıdan fazlası salaş ve depreme dayanıksız. Yapı sektörüne, şehirleşmeye standardizasyon bakımından yeni açılımlar getirilmesi gerekiyor. Üretim sırasında, ekoloji, enerji tasarrufu, güvenlik gibi değerler ön plana çıktı. Bizim de hangi değerlere önem vereceğimizi görmemiz gerekiyor."

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Pamir de Türkiye'de son dönemde gündeme gelen "mahalle" tartışmasının önemine işaret ederken, "Yerleşim ve konut tasarımı konusunda hala standartlar yok. Sokak, semt ve mahalle kavramları yeniden tanımlanarak, oluşturulmalı" dedi.

Şu anda "site" kavramının ön plana çıktığını belirten Prof. Dr. Pamir, sahip olunan yerleşim ve mimari değerlere sahip çıkılıp, günün koşullarına göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Pamir, sitelerin ya da toplu konut projelerinin yabancı adlarla pazarlandığına da işaret ederken, şöyle konuştu: "Adları yabancı olunca, daha kaliteli konutlarmış gibi pazarlanıyor. Oysa böyle bir şey yok. Sağlıklı yapılaşma kavramları ve standartlar oluşturmalıyız. Metrekare bazında değil, insan çevre ilişkileri bazında bir konut kavramı oluşturulmalı. Geçmişin önemli değerlerini düşünmeli ve geleceğe dönüştürmeliyiz. Yerleşim ve konut tasarımı konusunda hala standartlar yok. İnsandan bağımsız merdiven standardı yapılıyor. Giriş hollerine bebek arabası sığmıyor. Zorla ısı yalıtımı yaptırılmıyor. İnsanların değişen ihtiyaçları dikkate alınarak standartlar oluşturulmalı. Binalarda ısı yalıtımına, emniyet güvenliğine göre sertifikalandırma yapılmalı. Evrensel engelsiz konutlar, enerji ve ekoloji konusunda duyarlı, satın alınabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir konutlar gerekli."

Çalıştayda konuşan Doç. Dr. Haşim Altınöz, toplu konut yapımı sırasında biyolojik zenginliklerin yok olabileceğine işaret ederek, konutlar projelendirilmeden önce, alandaki biyolojik çeşitliliğin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin de taraf olduğu Rio Sözleşmesi gereği bunun zorunlu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Haşim Altınöz, uluslararası sözleşmeler gereğince koruma altında olan bitkilerin korunmaması halinde, bir şikayet durumunda hangi aşamada olursa olsun yatırımın durdurulduğunu anlattı. Doç. Dr. Altınöz, Bahçeşehir projesinin inşası sırasında endemik bitki olan "emzik otu"nun proje uygulanırken koruma altına alındığını ve bu alanın peyzaj olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Çalıştayda, uzmanların katılımı ile "Toplu Konut Değerler Sistemi için Genel Çerçeve, Konutlar ve Ulaşılabilirlik, Konutlar ve Emniyet, Ekoloji ve Konut Yerleşimleri, Konutlar ve Enerji Tutumları, Toplu Konutlar ve Kentsel Servisler" başlıklarında oturumlar yapılıyor.