Toprak Center'ın satışı Danıştay tarafından durduruldu

Toprak Center'ın satışı Danıştay tarafından durdurulduToprak Grubu: TMSF'nin gerçek değerinden 31 milyon TL eksik bedelle sattığı Toprak Center'ın yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuştuKonuyla ilgili yapılan basın açıklaması şöyle:

Halis Toprak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 21 Temmuz 2009 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Toprak Center binasının 88 milyon 240 bin TL bedelle Çalık Grubu iştiraki Gap İnşaat'a satılması işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesi nezdinde dava açmıştır.
 
Danıştay 13. Dairesi Toprak Center ihale şartnamesinde yer alan 103 milyon TL'lik muhammen bedelle ilgili olarak keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar vermiş, bilirkişi heyetince düzenlenen raporda Toprak Center'ın değeri 119 milyon 500 bin TL olarak belirlenmiştir. Buna göre bilirkişi raporundan saptandığı üzere, Toprak Center TMSF tarafından 119 milyon 500 bin TL'lik gerçek değerinden 31 milyon 260 bin TL eksik bedelle 88 milyon 240 bin TL'ye satılmıştır.
 
Açıklanan nedenlerle, Danıştay 13. Dairesi Toprak Center'ın TMSF ihalesiyle satışa çıkarılmasına ilişkin işlemin ve ihale şartnamesinin muhammen bedele ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına 21 Nisan 2010 tarihinde oybirliğiyle karar vermiştir.
 
Hatırlanacağı üzere 11 Şubat 2010 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'da, Toprak Grubu'nun TMSF'ye 132 milyon Dolar borcu olduğuna dair TMSF Fon Kurulu kararı aleyhine Halis Toprak'ın yaptığı itirazı kabul etmiş, Toprak Grubu'nun TMSF'ye olan borcunu fazlasıyla ödeyip ödemediğinin tespiti için bilirkişiler atamıştı.
 
Yüce Mahkeme'nin Toprak Grubu'nun 480 milyon Dolarlık ödemeyle TMSF'ye olan borcunu fazlasıyla ödediğine karar vereceğine, TMSF tarafından satışa çıkarılan Toprak Grubu'na ait taşınmaz satışlarını Toprak Center'da olduğu gibi iptal edip, Toprak Grubu şirketlerini Toprak ailesine iadesine karar vereceğine inancımız tamdır.
 
Kamuoyuna saygı ile arz olunur.
 
Toprak Grubu
 
Tel. 0212 275 2105

--

Toprak Center'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) ihalesiyle satışa çıkarılmasına ilişkin işlemin ve ihale şartnamesinin muhammen bedele ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

Toprak Grup'tan yapılan yazılı açıklamada, Halis Toprak'ın, TMSF tarafından 21 Temmuz 2009 tarihinde Beşiktaş'ta bulunan Toprak Center binasının 88 milyon 240 bin TL bedelle Çalık Grubu iştiraki Gap İnşaat'a satılması işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde dava açtığı hatırlatıldı.

Danıştay 13. Dairesinin, Toprak Center ihale şartnamesinde yer alan 103 milyon TL'lik muhammen bedelle ilgili olarak keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırdığı belirtilen açıklamada, bilirkişi heyetince düzenlenen raporda, Toprak Center'ın değerinin 119 milyon 500 bin TL olarak belirlendiği anlatıldı.

Bu belirlemeye göre, Toprak Center'ın TMSF tarafından 119 milyon 500 bin TL'lik gerçek değerinden 31 milyon 260 bin TL eksik bedelle 88 milyon 240 bin TL'ye satıldığı kaydedilen açıklamada, Danıştay 13. Dairesinin 21 Nisan 2010 tarihinde Toprak Center'ın TMSF ihalesiyle satışa çıkarılmasına ilişkin işlemin ve ihale şartnamesinin muhammen bedele ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdiği bildirildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun da Toprak Grubu'nun TMSF'ye 132 milyon dolar borcu olduğuna dair TMSF kararı aleyhine Halis Toprak'ın yaptığı itirazı kabul ettiği ve Toprak Grubu'nun TMSF'ye olan borcunu fazlasıyla ödeyip ödemediğinin tespiti için bilirkişi atadığı anlatılan açıklamada, "Yüce Mahkemenin Toprak Grubu'nun 480 milyon dolarlık ödemeyle TMSF'ye olan borcunu fazlasıyla ödediğine karar vereceğine, TMSF tarafından satışa çıkarılan Toprak Grubu'na ait taşınmaz satışlarını Toprak Center'da olduğu gibi iptal edip, Toprak Grubu şirketlerini Toprak ailesine iadesine karar vereceğine inancımız tamdır" denildi.
AA

Konuyla ilgili basında yer alan diğer haberler

Toprak Center satışına yürütmeyi durdurma
Toprak Center'ın TMSF ihalesiyle satışa çıkarılmasına ilişkin işlemin ve ihale şartnamesinin muhammen bedele ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Toprak Grup'tan yapılan açıklamada, TMSF tarafından 21 Temmuz 2009'da Toprak Center binasının 88 milyon 240 bin TL bedelle Çalık Grubu iştiraki Gap İnşaat'a satılması işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesi'nde dava açtığı hatırlatıldı.
Milliyet