Toprak miras bırakılmayacak

Toprak miras bırakılmayacakYeni kanun taslağında; toprağı işletme hakkı vârisler arasında önce en büyük oğula, sonra erkek kardeşine o da olmuyorsa kız kardeşine verilecek...


Türkiye'de tarım arazilerinin bölünmüşlüğünü ortadan kaldırıp toprak bütünlüğünü sağlamak adına Avrupa Birliği vizyonunda bir kanun taslağı hazırlandı. TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti  Adana  Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, hazırladıkları yeni düzenlemeyi anlatırken, "Miras hukukunda değişiklik yaptık. Böylece tarım arazilerini miras bırakılabilmekten çıkardık. Yani vârisler toplandığında tarım arazilerini mirasa konu edemeyecek. En önemli düzenleme toprak 20 dekardan az ise kesinlikle bölünemeyecek olması. Daha önce bu oran 10 dekara kadardı" diye konuştu. Anfaş Fuarcılık tarafından düzenlenen "Fresh Antalya Fuarı" dolayısıyla Antalya'da görüştüğümüz Prof. Dr. Kirişçi; tarımda yapılan reform çalışmalarını gazetemize anlattı.

Erkeğe pozitif ayrımcılık
Kirişçi'nin verdiği bilgilere göre tarım arazisini işletme hakkında erkeğe yönelik pozitif ayrımcılık yapıldı. Toprak, kardeşler arasında önce evin büyük oğluna sonra ikinci oğla ve o da olmuyorsa en son evin kızına verilecek. Devlet, toprağın bölünmezliğini koruma adına çiftçiye vârislere ödenmek şartıyla 10 yıla varan sıfır faizli kredi dağıtacak. Ve büyük arazide tarım yapılması sağlanacak. Tarım yapılan arazi büyüyünce, Türk çiftçisi, önce içerde toparlanacak sonra global arenada rekabet şansı arayacak. Traktörle, bölünen her bir arazi yerine daha büyük toprak sürülünce, çiftçinin ürün maliyeti otomatik olarak düşecek, daha çok mahsül alması sağlanacak. Tarım Bakanlığı'nın hedefi her bir tarım işletmesinin ortalama 8.5 hektarda tarım yapabilmesini sağlamak. Bugüne kadar yapılan arazi toplulaştırma çalışmalarında Türkiye'deki 8.5 milyon hektar alanın sadece 582 bin hektarı birleştirilebildi. 2012 yılı hedefinde ise 3 milyon hektar alanın birleştirilerek tek elden yönetilmesinin sağlanması var.

Avrupa böldürmüyor
Avrupa'da da toprak bölünmüşlüğünün önüne geçilmesi için benzer uygulamalar yapılıyor. Hatta bazı ülkeler daha katı kurallar getirerek tarım arazilerinin bölünmesine izin vermiyorlar. Örneğin İngiltere'de mahkeme kararıyla arazinin kime verileceği hükme bağlanıyor. Hollanda'da buna ek olarak tarım arazisini işletecek kişinin zirai eğitimden geçmiş olması şartı da aranıyor. AB ülkelerinde tarım yapılan ortalama arazi büyüklüğü 17.5 hektar iken, Türkiye'de bölünmüş araziler yüzünden sadece 5.5 hektarda tarım yapılabiliyor.

(Kaynak: Mehmet Gel / Türkiye)