Torunlar GYO, faaliyet kazancını 3 yılda 5 kat arttıracak!

Torunlar GYO, faaliyet kazancını 3 yılda 5 kat arttıracak!

Portföyünde yer alan projeler için 2014 yılı sonuna kadar 1 milyar TLyi aşan yatırım öngören Torunlar GYO, bu projelerin tamamlanmasıyla 3 yıl içerisinde faaliyet karını da beş kat arttırmayı hedefliyor...

Torunlar GYO, SPK standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide mali tablolara göre 2011 yılının ilk yarısında vergi, amortisman ve faiz öncesi karını (VAFÖK/EBITDA) %54,3lük artışla 44 milyon 594 bin TL olarak gerçekleştirdi.  Torunlar GYO, satış gelirlerini de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66,8 oranında artırdı. Portföyünde yer alan projeler için 2014 yılı sonuna kadar 1 milyar TLyi aşan yatırım öngören Torunlar GYO, bu projelerin tamamlanmasıyla 3 yıl içerisinde faaliyet karını da beş kat arttırmayı hedefliyor.

Portföy büyüklüğü ve piyasa değeri ile İMKBde işlem gören en değerli ikinci Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) ünvanını taşıyan Torunlar GYO, 2011 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını ve gelecek dönem beklentilerini açıkladı. Torunlar GYO 2011 yılı yarıyıl değerlendirme toplantısına Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Torunlar GYO CFOsu İsmail Kazanç ve Torunlar GYO Yatırımcı İlişkileri Direktörü Dr. Haluk Yükler katıldı.

SPK tarafından yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre Torunlar GYO, 2011in ilk yarısını 2.62 milyar TL brüt aktif değeri ve 3.38 milyar TL portföy değeri ile kapattı. 30.06.2011 itibariyle şirketin piyasa değeri 1,4 milyar TLdir.

2011 yılının ilk yarısında Mall of İstanbul ile Bursa Korupark Terrace Evlerinin satışlarına başlayan Torunlar GYO, satış gelirlerini de bir önceki yıla göre % 66,8 oranında artırarak yılın ilk yarısında 83 milyon 142 bin TL satış geliri elde etti.

Torunlar GYO, 2011 yılının ilk yarısında vergi, amortisman ve faiz öncesi karını da (VAFÖK/EBITDA) bir önceki yılın aynı dönemine göre % 54,3lük artışla 44 milyon 594 bin TL olarak gerçekleştirdi. Kira gelirlerini % 110,8lik artışla 51 milyon 519 bin TL olarak açıklayan Torunlar GYOnun konut gelirleri ise % 11,5lik artış ile 23 milyon 710 bin TL olarak gerçekleşti.

Toplantıda bir değerlendirme yapan Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını vurgulayarak, arka arkaya birçok yeni yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti. Torun, 2011 yılının ilk yarısında Torunlar GYO portföyünde yer alan Mall of İstanbul, Korupark Terrace 3. Faz  ve Bulvar Samsun AVM gibi önemli projelerimizin inşasına başladık. Büyük bir hızla devam eden projelerimizin yanı sıra arazi geliştirme yatırımlarımızla da portföyümüzü genişletiyoruz. 2014 yılının sonuna kadar da bu projeler için 1 milyar TLyi aşan yatırım öngörüyoruz. 2011 sonunda 100 milyon TL olarak tahmin ettiğimiz faaliyet karımızın, inşası devam eden projelerimizin 2014 yılında tamamlanmasıyla birlikte 5 kat artarak 545 milyon TL seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz dedi.

Ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Aziz Torun, dünyada yaşanan global krizin etkilerinin az da olsa Türkiyede de hissedileceğini belirtti. Torun; Gelişmekte olan bir ülke olarak bizim dışımızda gelişen bu krizi sahiplenmemeliyiz. Türkiyede yüksek bir siyasi ve ekonomik istikrar var. Türkiye gerek iş dünyası, gerekse bankacılık sektörü ile güçlü bir mali yapıya sahip. Biz iş dünyası olarak bu krizden nasıl çıkacağımıza, krizi nasıl fırsata dönüştüreceğimize odaklanmalıyız dedi.

Torunlar GYOnun 2011in ilk yarısındaki finansal performansı ile ilgili açıklama yapan Torunlar GYO CFOsu İsmail Kazanç ise Torunlar GYO %98 AVM doluluk oranı ile dayanıklı faaliyet yapısına, %25,16 halka açıklık oranı ile istikrarlı hissedar yapısına ve %26,7 borçluluk oranı ile güçlü bir mali yapıya sahiptir. Torunlar GYOnun devam eden projelerinden Mall of İstanbulda satışa çıkan 524 daireden 407si ve 75 ofisten 24ü, Korupark Terrace 3. Fazda satışa çıkan 680 daireden ise 153ü satılarak toplamda 175 milyon TLlik nakit girişi sağlanmıştır. Torunlar GYO bu nakit girişleri ile ilave arsa satın alma ve proje geliştirme fırsatlarını da değerlendirerek kuvvetli finansal yapısını önümüzdeki dönemde de  devam ettirecektir dedi.