Torunlar GYO faaliyet raporunu yayınladı!

Torunlar GYO faaliyet raporunu yayınladı!

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı...


Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) 1 Ocak 2018-30 Haziran 2018 hesap dönemine ait faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Torunlar GYO tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

SORUMLULUK BEYANI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN

KARAR TARİHİ: 17 AĞUSTOS 2018

KARAR SAYISI : 2018/36


SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:II, NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.2018 - 30.06.2018 hesap dönemine ait Özet Konsolide ve Solo Finansal Tablolar bağımsız denetçi  denetiminden geçmiş;  Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 17.08.2018 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No : 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

*Tarafımızdan   incelendiğini,

*Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

*Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış solo ve konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

  
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


Finansal tablo için tıklayın
Faaliyet raporu için  tıklayın