02 / 07 / 2022

Torunlar GYO'nun Paşabahçe arazisindeki ipotek kaldırıldı!

Torunlar GYO'nun Paşabahçe arazisindeki ipotek kaldırıldı!

Torunlar GYO portföyünde yer alan Paşabahçe arazisinde Akbank T. A.Ş. lehine 5 Temmuz 2013 tarihinde 375 milyon USD tutarında ipotek tesis edildi. Bahse konu ipotek 5 Kasım 2021 tarihinde fek edildi.Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Paşabahçe arazisi ipotek fekki hakkında açıklama yaptı. 

Torunlar GYO portföyünde yer alan İstanbul Beykoz Paşabahçe Mahallesi 32 -38 -39 pafta, 195 ada. 7 parsel; 39 pafta, 209 ada, 3 parsel; 39 pafta, 200 ada, 3 parselde kayıtlı gayrimenkul üzerinde Akbank T. A.Ş. lehine 5 Temmuz 2013 tarihinde 375 milyon USD tutarında ipotek tesis edildi. Bahse konu ipotek 5 Kasım 2021 tarihinde fek edildi.

Torunlar GYO nun Paşabahçe arazisindeki ipotek kaldırıldı!

Torunlar GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi 32 -38 -39 pafta, 195 ada. 7 parsel; 39 pafta, 209 ada, 3 parsel; 39 pafta, 200 ada, 3 parsel üzerinde kayıtlı taşınmaz üzerinde Akbank T. A.Ş. lehine 05.07.2013 tarihinde 375.000.000.- USD tutarında ipotek tesis edilmiş idi.

Bahse konu ipotek 05.11.2021 tarihinde fek edilmiştir.