Tosun Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tosun Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Tosun Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Alihan Tosun tarafından 100 bin TL sermaye ile 20 Haziran'da Esenyurt, Şehitler Mahallesi'nde kuruldu.


Tosun Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Alihan Tosun tarafından 100 bin TL sermaye ile 20 Haziran'da Esenyurt, Şehitler Mahallesi'nde kuruldu. 


Tosun Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; EMLAK: -Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. -Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,iş yeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı,pazarlamasını yapmak. -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı,satımı, pazarlamasını yapmak. İNŞAAT : -Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. -Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. -Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. -Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. -Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. -Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. -Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. -Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. -Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. -Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. -Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. -İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. -Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Yukarıda sayılan işlerin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi için  Şirket; A.Şirket faaliyetiyle ilgili olan veya bu faaliyet için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını ,alameti farikaları,lisans ve imtiyazları, ticaret unvanlarını, sınai resim ve modelleri iktisap etmek,kullanmak,almak,satmak.Kiraya vermek bu konularla ilgili yerli ve yabancı  sermayelerle işbirliği yapmak. B.Konusu ile ilgili yurt içinde yurt dışında faaliyet gösteren gerçek merkezden yönetim esaslarına göre kurulmuş kamu tüzel kişileri  ile şirket faaliyetlerinin gerektiği ölçüde ve her sıfatla alım,satım,kira,istisna komisyonculuk ,vekalet ,hizmet,ariyet,vedia,taşıma emanet, kefalat,mümessillik ,proje mühendisliği,bayilik,acentelik,di stribütörlük ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akd edebilir. İhalelere girebilir,başkalarına devredebilir.iç ve dış teknik yardımknow-how anlaşmaları yapabilir,patent ve ihtira beratı sınai haklar  kazanabilir,kiraya verebilir,satıp devredebilir. C.Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkul alabilir,bunları satabilir.Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan  haklar,kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı gayri menkul hakları,gayrimenkuller üzerinde inşaat,kaynak,intifa ,sükna ve diğer irtifa hakları  gayrimenkul mükellefiyeti,gayri menkuller üzerinde ipotek dahil rehin hakları ve diğer ayni hakları,gayri menkul satış vaadi dahil  bütün şahsi hakları kazanabilir,bu ayni ve şahsi hakları devir ve ferağ edebilir,başkalarına tanıyabilir,sona erdirebilir,tescil,şerh  ve terkin ettirebilir.bütün bu işlemleri aracılık yapmamak kaydıyla şirket leyh ve aleyhinde yapabilir. D.Konusu ile ilgili her türlü menkul malları,hak ve alacakları,iktisap edebilir,kiralayabilir,kiraya verebilir,m enkul malları,hak ve alacakları, ticari işletmeleri,alacaklarına teminat olarak rehin alabilir,borçlarına teminat gösterip rehin verebilir.


Tosun Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Esenyurt, Şehitler Mahallesi, Arzu Sokak 1/4