Tozkoparan Riskli Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Tozkoparan Riskli Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda! Tozkoparan Riskli Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

İstanbul İli Güngören İlçesi Tozkoparan Riskli Yapı Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 30.09.2020 tarihli ve E.205236 sayılı yazısı ile; 21.04.2020 tarihli ve 31106 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen İstanbul İli, Güngören İlçesi, Tozkoparan Mahallesi, sınırları içerisinde yer alan 10.4 hektarlık alana ilişkin NİP-34577750 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34111598 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 30.09.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi, 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 02.10.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın