08 / 08 / 2022

Trabzon Büyükşehir'den Ortahisar'da 42 milyon TL'ye satılık 40 galerili ofis!

Trabzon Büyükşehir'den Ortahisar'da 42 milyon TL'ye satılık 40 galerili ofis!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Sanayi Mahalesi, 3779 ada 1 parselde yer alan 40 adet galerili ofisi 42 milyon 10 bin TL'ye satıyor...Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Sanayi Mahalesi, 3779 ada 1 parselde yer alan 40 adet galerili ofis 42 milyon 10 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 7 Mayıs tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C.TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR
 
İlimiz Ortahisar İlçesi, Sanayi Mahallesi, tapunun 3779 ada 1 nolu parselde kayıtlı aşağıda ki listede nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı DİK’nun 35/ a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına saat 10:30 kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

Trabzon Büyükşehir den Ortahisar da 42 milyon TL ye satılık 40 galerili ofis!

İhale, 07.05.2021 tarihinde Cuma günü, aşağıda listede taşınmazın karşılığında belirtilen saatte Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Satış ihalesi iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde ve şartnamede belirlenen şekilde satış bedelini yüklenici ödeyecektir. 

Trabzon Büyükşehir den Ortahisar da 42 milyon TL ye satılık 40 galerili ofis!

Trabzon Büyükşehir den Ortahisar da 42 milyon TL ye satılık 40 galerili ofis!