Trabzon'da çevre düzeni planı toplantıları başlıyor!

Trabzon'da çevre düzeni planı toplantıları başlıyor!

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon'un Büyükşehir olmasından sonra Haziran 2015'ten itibaren tüm il sınırlarını kapsayan çevre planı çalışmalarının devam ettiğini ve önümüzdeki haftadan itibariyle ilçe belediyeleri ile toplantılar yapılacağını söyledi.


Trabzon Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı son toplantısını Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. 


Başkan Gümrükçüoğlu meclisin açılışında yaptığı konuşmada Trabzon'un Büyükşehir olmasından sonra Haziran 2015 tarihinden itibaren tüm il sınırlarını kapsayan çevre düzeni planı çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, önümüzdeki haftadan itibariyle belirlenen programa göre ilçe belediyeleri ile toplantılar yapılacağını söyledi.

 

Başkan Gümrükçüoğlu konuşmasında, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yapılmış olan Trabzon il idari sınırları içinde çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar planı, imar uygulaması ve Jeolojik Etüt Yapımı danışmanlık hizmet alımı ihalesi' kapsamında planlama çalışmaları 18.06.2015 tarihi itibari ile başlamış olup 150000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ana kararlarının oluşması 1:25000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına altlık oluşturması maksadıyla, 18 ilçemizin belediye başkanları ve teknik ekibi ile belirlenen tarihlerde toplantılar yapacağız" ifadelerine yer verdi. 


OTOPARK ÜCRETİ HESAPLAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 


Meclis toplantısında emlak değerlerinde yapılan yeniden değerleme oranlarına göre otopark ücretleri de yeniden düzenlenerek karar bağlandı. 


Toplantıda ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılı Nisan ayında onaylanan Otopark Yönetmeliği yeniden meclise geldi. 


Yönetmelikte yer alan birkaç yola cephesi olan binalardan otopark için alınan ücretlerin hesaplanmasında vatandaşların lehine olacak değişiklik yapıldı. Yapılan yeniden değerlendirmeye göre otopark parası birden fazla yola cephesi olan parsellerde en yüksek emlak vergisi değerinden değil, yola baktığı her cephe oranında ücret alınmasına karar verildi. 


Alınan karara göre otopark "parselin yola bakan her bir cephesi için parselin yola bakan tüm cephelerinin toplamının oranı hesaplanarak, hesaplanan otopark sayısı ve yola bakan cephenin tabloda verilen otopark bedeli ile çarpılır. Parselin yola bakan her cephesi için ayrı ayrı hesaplanarak toplamından sonra toplam otopark bedeli belirlenir" hükmü eklendi. Karadeniz'den Günebakış