Trampa sözleşmesi şekil şartı!

Trampa sözleşmesi şekil şartı! Trampa sözleşmesi şekil şartı!

Taşınır veya taşınmaz malların değiştirilmesi işlemine trampa deniyor. Trampa işlemi için taraflar arasında sözleşme imzalanması gerekiyor. İşte, trampa sözleşmesi şekil şartı!

Trampa sözleşmesi şekil şartı!

Taşınır veya taşınmaz malların değiştirilmesi işlemine trampa deniyor. Trampa işlemi için taraflar arasında sözleşme imzalanması gerekiyor. Trampa işleminde söz konusu malların mevcut değerlerinin eşit olması şartı aranmıyor. 


Yani herhangi bir taşınır veya taşınmaz malla başka bir taşınır veya taşınmaz mal değiştirilecekse aradaki değer farkı  para ödenerek kapatılabiliyor. Trampa işlemine kısaca parasız değişim de denilebiliyor. Malların değiş tokuş edilmesi durumu trampa etmek olarak ifa ediliyor. 


Trampa sözleşmesi..

Trampa sözleşmesi karşılıklı bir sözleşmedir. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir. Her iki tarafın da asli edim yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu borçlar ise her iki taraf için de paradan başka birşeydir.


Her iki taraf da, satım sözleşmesi ile kıyaslanırsa, hem alıcı hem satıcı durumundadırlar.


Taraflardan birinin diğerine ayrıca bir miktar para ödemesi de kararlaştırılabilinir.


Paranın para ile veya malın hizmet ile değiştirilmesi trampa sözleşmesi olmaz.


Trampa sözleşmesi çift satış sözleşmesinden farklıdır. Çift satış sözleşmesinde iki ayrı satış sözleşmesi vardır. Bunlar karşılıklı değildir, çünkü varlık ve devamlılıkları birbirine bağlı değildir. Birisinin geçersiz olması durumunda diğeri de geçersiz olmaz. Trampa sözleşmesinde ise tek bir hukuki işlem vardır.


TBK m. 283′e göre satım sözleşmesine uygulanan hükümler, niteliğine uyduğu ölçüde mal değişim sözleşmesine de uygulanır.


Trampa işleminde tapu harcı ne kadar?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com