25 / 05 / 2022

TRN AVM Yatırım ile Hastayla Motorlu Vasıtalar birleşti!

TRN AVM Yatırım ile Hastayla Motorlu Vasıtalar birleşti!

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın bağlı ortaklarından TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.ile Hastayla Motorlu Vasıtalar Ticaret ve Sanayi A.Ş. birleşti.Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın bağlı ortaklarından TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.ile Hastayla Motorlu Vasıtalar Ticaret ve Sanayi A.Ş. birleşti. 


Açıklama:

Bağlı ortaklıklarımızdan,


TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.ile Hastayla Motorlu Vasıtalar Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 29.03.2016 tarihinde gerçekleştirdikleri genel kurullarında,

T.T.K. nın 136.-156. Maddeleri, Borçlar Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20. maddeleri ve ilgili hükümleri dairesinde devir yolu ile birleşme hususu ile ilgili olarak TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin, Hastayla Motorlu Vasıtalar Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tasfiyesiz olarak tüm aktif ve pasifi ile birlikte kül halinde devir alması yoluyla birleşme kararı almışlar ve karar 31.03.2016 tarihinde T.C İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek birleşme işlemi tamamlanmıştır. 


Birleşme sonrasında,


Hastalya Motorlu Vasıtalar Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin mevcudiyeti son bulurken TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin 17.850.000,00 TL  olan sermayesi  17.950.000,00 TL'na yükselmiş ve Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş'deki payı %99,9916 olmuştur. Halen Deepo Outlet Center  olarak faaliyet gösteren   alışveriş merkezinin bulunduğu 84.503,61 m2 alana sahip arsa  birleşme ile birlikte TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş. aktifine geçmiş olup,  Deepo Outlet Center'in büyütülmesine yönelik proje kapsamında değerlendirilecektir.