TRT binalarına en yüksek teklif 56 milyon TL!

TRT binalarına en yüksek teklif 56 milyon TL! TRT binalarına en yüksek teklif 56 milyon TL!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ihaleye çıkardığı TRT binalarının bulunduğu arsaya en yüksek teklif İzmirli üçlü konsorsiyumdan geldi.TOKİ'nin ihaleyle satışa çıkardığı Alsancak'taki eski TRT binalarının bulunduğu arsaya en yüksek teklif İzmirli üçlü konsorsiyumdan geldi. Konsorsiyum 56 milyon 100 bin TL teklif verdi.


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılan Alsancak'taki eski TRT binalarının bulunduğu arsaya en yüksek teklif İzmirli üçlü konsorsiyumdan geldi. İşadamları Kenan Kalı, Murat Akdemir ve Sabri Memur'un oluşturduğu konsorsiyum 56 milyon 100 bin TL teklif verdi. Açık arttırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye katılan diğer firma Folkart, ilk turda çekildi.


Yaklaşık 13 bin metrekare

İhalede en yüksek teklifi İzmirli işadamları Kenan Kalı, Murat Akdemir ve Sabri Memur'un ortak olduğu üçlü konsorsiyum verdi. Üçlü konsorsiyumun verdiği teklif 56 milyon 100 bin TL oldu. Yaklaşık 13 bin metrekare alanda turizm, konut, ticaret işlevli yapılar inşa edilebilecek.


Yeni Asır Haber  İzmir  9 Eylül Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı


İzmir’in Konak ilçesi Kahramanlar semtinde bulunan TRT’nin eski binasının yıkım işlemleri başladı. 26 yıl boyunca atıl şekilde bekleyen eski TRT bloklarına yönelik tartışmalı bir hamle yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda plan yetkisini kullanarak, 13 bin metrekarelik arazinin imarını değiştirmişti. TOKİ’ye devredilen alan için yapılan planlara göre bölgede; turizm, konut, ticaret işlevli yapılar inşa edilebilecek. Bakanlık tarafından konut ve ticaret imarı verilen alanda, 8 kata kadar yapılaşmanın önü açılırken proje, tartışmaları da beraberinde getirdi. Bölgede yapılaşmanın önünü açan plan değişikliğine itiraz eden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İzmir Şubeleri, İzmir İdare Mahkemesi’ne, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne dair yürütmesinin durdurulması ve iptaline yönelik dava açtı. Dava sürerken, arazi üzerinde bulunan TRT bloklarının yıkımı başladı. Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, telafisi mümkün olmayan bir kamu zararına neden olunabileceği uyarısında bulundu.

DAVA SONUÇLANMADI

Açtıkları davanın henüz sonuçlanmadığını, buna rağmen yıkım işlemlerinin başladığını söyleyen Özlem Şenyol Kocaer, bu hamleyi, davaya rağmen projenin startını vermek olarak algıladıklarını belirtti. Kamuya ait olan alanların plan değişikliği ile statülerinin değiştirilerek ve rant değerinin yükseltilerek daha sonrasında satışa konu edilmesi durumunun söz konusu olduğunu açıklayan Başkan Kocaer, “Burada kamu alanlarının özel mülkiyete konu edilmesi durumu var. Kent merkezlerinde yoğun yapılaşma içerisinde kalmış çok az yeşil alanımız, nefes alabileceğimiz yer var. Bu alanların farklı değerlendirilmesi gerekirken özellikle de askeri alanların bu şekilde dönüşümüne kesinlikle itirazımız var” dedi.

RANT DEĞERİ YÜKSELDİ

Planlara göre, bölgede turizm, konut, ticaret işlevli yapılar inşa edilebileceğini, kamuya ait bir alanın rant değerinin yükseltilerek sermayeye satılmasının ciddi bir karar olduğunu vurgulayan Özlem Şenyol Kocaer, yıllarca atıl durumda kalan binaların, kamuya kazandırılması gerekirken, bunun yapılmayarak plan değişikliği ile farklı amaçların hayata geçirildiğini ifade etti. Kocaer, şunları söyledi: “Meselek odaları olarak bizler, kamu yararı gözeterek itirazlarımızı yapıyoruz. Bunlar bireysel çıkara yönelik ya da bireysel itiraz değil. Bu yönüyle baktığımızda en azından dava sonucunun beklenmesinin bir kayıp olacağını düşünmüyorum devlet açısından. Devletin öncelikli amacı, vatandaşlarının huzurunu ve kamu yararını gözetmesidir. Atıllık şimdi sermaye grubuna teslim edilecek. Aslında burası ihtiyacımız olan yeşil alan, park ya da açık alan olarak kullanılabilir.”

Dava dilekçesinde yer alan itirazlar

Mimarlar ve Şehir Plancıları Odası, İzmir Bölge İdaresi’ne verdiği dava dilekçesinde, plan değişikliğine yönelik itirazlarını detaylı şekilde sıraladı. Hazırlanan dava dilekçesinde, plan değişikliğinin imar kanununa, ilgili yönetmeliklere, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu belirtildi. Dilekçe ayrıca, dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, yürürlükte bulunan Nazım İmar İmar Planı kararına uyumsuzluk oluşturması nedeniyle planlamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu da belirtildi. Yine İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan Konak I. Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘Kamu Hizmet Alanı’ olarak belirlenen 7775 ada 30 parsele dair, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde Merkezi İş Alanı (MİA) olarak belirlenmiş olmasına da dikkat çekildi. Dava dilekçesinde, ‘Bu kapsamda 7775 ada 30 parselin kullanım kararının Konak I. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda parselin çevresindeki adaların kullanım kararları ile uyumsuzluk oluşturmakta ve planlamanın eşitlik ilkesine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 4. Maddesi’nde yer alan Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı tanımlarına aykırılık teşkil etmektedir’ ifadelerine yer verildi.

Milyonlar harcanmıştı

Temeli 1987 yılında atılan ve TRT tarafından o dönem 12 milyon lira harcanarak yapımına başlanan ardından TRT, 2000 yılında bu projenin yapımından vazgeçti. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı 13 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan bloklara talip oldu. Binaları, astsubay orduevi yapmak için isteyen ve o dönemin parasıyla Hazine’ye 11 milyon lira ödeyen bakanlık da son anda fikrini değiştirince milyonlar harcanan TRT blokları, öylece kaldı.


İzmir 9 Eylül Gazetesi