TRT, Radyoevi'nin onarımı için ihaleye çıktı!

TRT, Radyoevi'nin onarımı için ihaleye çıktı!

TRT Genel Müdürlüğü, Ankara Radyoevinin onarımını yaptırmak üzere ihale açtıOnarım işi genel olarak Radyoevi dış cephe ve çatı onarımını kapsayacak. İhale, 19 Ağustos 2009 tarihinde saat 14.00'de TRT Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında "açık ihale usulü" ile yapılacak. Yer tesliminden itibaren 45 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine sadece yerli firmalar katılabilecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek olan onarım işi ihalesinde şartname, TRT Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından satın alınabilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale günü ihale saatine kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik Genel Evrak Bürosuna verilecek.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşmesi imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Dolmabahçe Sarayı'nın yol düzenleme işi ihalesi yapılacak
Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Dolmabahçe Sarayı Hazine kapısı önü ve giriş yolunun düzenleme işini ihaleye çıkardı.

Yer tesliminden itibaren 90 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi, 19 Ağustos 2009 tarihinde saat 15.00'de Milli Saraylar Daire Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı İdari Şube Müdürlüğünde "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek.

Sadece yerli firmaların katılabileceği ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. Katılımcılar şartnameyi, Milli Saraylar Daire Başkanlığından satın alabilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, ihale günü ihale saatine kadar Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası binası idari Şube Müdürlüğüne anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.
AA