TSG Danışmanlık ve Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

TSG Danışmanlık ve Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi kuruldu! TSG Danışmanlık ve Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

TSG Danışmanlık ve Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Fatih Aslan ve Gürkan Uğur tarafından kuruldu.TSG Danışmanlık ve Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Fatih Aslan ve Gürkan Uğur tarafından kuruldu.

TSG Danışmanlık ve Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi konusu:

İNŞAAT 1.İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak,resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2.Resmi ve özel kamu kurumu ve kuruluşların inşaat işleri binaları,gibi yapılar,resmi kurum ve hizmet binaları,beton,asfalt ,karayolu,liman binaları,iş hanları,ticari yapılar,atölyeler ,imalathaneler ile her türlü toplu konut,kooperatif meskenleri,kara ve demir yolları ,hava meydanları,istasyonları ,otogarlar,otoparklar,garajlar,çarşı mağaza,pazar işyeri,otel,motel,villa,pansiyon,hastane ,cami,dispanser,sağlık merkezleri,ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri ,tatil köyleri ,okul inşaatı,eğitim merkezleri,öğrenci yurtları ,gölet ve iskele,turistik konaklama,uçuş pistleri,sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol,doğalgaz boru hatları,kanal içme suyu,su kanalları,drenaj tesisleri,sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak,taahhütlerde bulunmak. 3.Şirket ahşap,yarı ahşap ve betonarme toplu konut ,özel konut ,her türlü devlet inşaatları yapabilir.Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 4.Kat karşılığı mesken ve iş yerleri inşaatları yapmak,sözleşmeler yapmak,bu mesken ve iş yerlerinin tadilat ve montaj işleri ,peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 5.Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, 6.Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları,beton,asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 7.Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. 8.Şirket faaliyet konusuyla ilgi olarak mimarlık hizmeti vermek. GAYRİMENKUL 1.Her türlü gayri menkul almak ,satmak ve komisyonculuğunu yapmak.Gayri menkul danışmanlığı yapmak. 2.Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3.Her türlü arazi,arsa,daire,ev ,dükkan,iş yeri ve diğer emlak alımı,satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 4.Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 5.Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı,satımı,pazarlamasınıyapmak. 6.Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı,satımı,pazarlamasını yapmak. 7.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir,kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak,intifa,sükna, gayrimenkul mükellefiyeti,kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,tevhid,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ,ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,tevhid,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 8.Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu`nca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve ilan ettirilmesi lazımdır.

Adres: Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Ogultürk A Apt. No:2-4/11 Kadıköy