Tüketici mahkemesinden emsal karar!

Tüketici mahkemesinden emsal karar!

Özel bir banka, müşterisine 600 bin TL konut kredisi verdi. Bu kredi için 19.500,00 TL dosya masrafı aldı. Müşteri bir süre sonra kendisinden haksız para alındığını öğrendi. Mahkeme, dosya masrafı adı altında alınan paranın faizi ile iadesine karar verdi.Özel bir banka, müşterisine 600 bin TL konut kredisi verdi. Bu kredi için 19.500,00 TL dosya masrafı aldı. Müşteri bir süre sonra kendisinden haksız para alındığını öğrendi. Önce bankadan parayı talep etti. Olumlu yanıt alamayınca soluğu mahkemede aldı. Mahkeme dosya masrafı adı altında alınan paranın faizi ile iadesine karar verdi.


Ali Özden 23.01.2009 günü özel bir bankadan konut kredisi çekti. Aldığı kredinin tutarı 600 bin TL oldu. Banka, anılan kredi için 19.500-TL’lik dosya masrafı çıkardı.


19.500 TL’lik ‘masraf’ şu kalemden oluştu: Komisyon Tahsilatı. Banka müşterisi Özden, istenen dosya masrafını kabul etti ve taraflar sözleşme imzaladı.


BU MADDEYE DİKKAT!

Özden kredi ödemelerine devam ettiği süreçte, daha önce çıkan yargı kararları ve ‘Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi’ne göre bankanın kendisinde aldığı dosya masrafının haksız olduğunu öğrendi.


Özden ilgili yönetmeliği titizlikle inceledikten sonra söz konusu bankadan, dosya masrafı olarak kendisinden alınan 19.500 TL’nin iadesini istedi. Ancak banka, Özden’in bu talebini yanıtsız bıraktı.


‘ALINAN PARA HUKUKA UYGUN’

Özden bu kez yargı yoluna gitti. Tüketici Sorunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Av. Bayram Yazıcı aracılığı ile Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Talebi kendisinden alınan paranın mahkeme kanalı ile iadesiydi. Bankanın savunması ise, alınan dosya masrafının hukuka ve taraflar arasında yapılan sözleşmeye uygun olduğu yönündeydi.


‘MASRAF DİYE ALDIN NEREYE HARCADIN?’

Mahkeme karar vermeden önce bilirkişi raporu talep etti. Emekli banka müdürü Hulusi Arıkan bilirkişi olarak atandı. Arıkan 4 sayfalık raporunu mahkemeye sundu.


Raporda özetle şu yönde görüş oluştu: “Kredinin açıldığı sırada davalı 23.01.2009 tarihinde tahsil edilen 19.500,00-TL Kredi Komisyonu, davacıya yasal faiziyle iade edilebileceği”


‘PARAYI FAİZİYLE İADE ET’

Mahkeme, bilirkişi raporunun da dosyaya sunulması ile birlikte kararını geçtiğimiz 24 Mart’ta yapılan duruşmada açıkladı. Mahkeme, bankanın, müşterisinden aldığı 19.500-TL’yi yasal faizi ile birlikte ödemesine, ayrıca mahkeme masraflarını da üstlenmesine karar verdi. Davayı kaybeden banka, mahkeme kararını Yargıtay’a taşıdı ve Yargıtay’ın onayından geçerek tüketici haklı bulundu.


‘EMSAL NİTELİKTE KARAR’

Av. Bayram Yazıcı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede özetle şunları kaydetti: “Bu karar benzer dosyalara emsal olabilecek nitelikte bir karardır. Anılan karar, yalnızca konut kredilerinde değil, taşıt ve tüketici kredilerinde de alınan dosya masraflarını da ilgilendiriyor. Mahkeme çok net bir karar veriyor: ‘Masraf adı altında aldığın parayı nereye harcadın. Eğer bunu belgeleyemiyorsan geri ödemekle yükümlüsün.’ Dosya açısından da usul ve yasaya uygun olarak verilen karar, aynı zamanda Yargıtay tarafından onanması tüketicinin haklılığını gösterdi..”


Hürriyet