12 / 08 / 2022

TÜRGEV yurtlarının kira sözleşmesi davasında karar belli oldu!

TÜRGEV yurtlarının kira sözleşmesi davasında karar belli oldu!

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), TÜRGEV yurtlarıyla ilgili verdiği "sözleşmenin feshedilmesi" karanını iptal eden yerel mahkeme kararını hukuka uygun gördü.İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), TÜRGEV yurtlarıyla ilgili verdiği "sözleşmenin feshedilmesi" karanını iptal eden yerel mahkeme kararını hukuka uygun gördü.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; TÜRGEV ile İBB arasında, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarıyla ilgili "ortak hizmet projesi" oluşturulması amacıyla 2015 yılında hizmet protokolüne imza atıldı. Protokol çerçevesinde İBB'ye ait 4 ayrı gayrimenkul, yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere TÜRGEV'e tahsis edildi. 

İBB Başkanlığı, 23 Ağustos 2019 tarihinde süresinin dolduğunu iddia ederek protokolü feshetti ve TÜRGEV'den yurt olarak faaliyette bulunan binaların verilen tefrişat malzemeleriyle iade edilmesini talep etti. TÜRGEV avukatları da İBB'nin aldığı bu kararın hukuka aykırı olduğuna dikkat çekerek, iptali talebiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesine dava açtı.

TÜRGEV yurtlarının kira sözleşmesi davasında karar belli oldu!

Davayı karara bağlayan İstanbul 14. İdare Mahkemesi, 25 Mart tarihinde verdiği kararında dava konusu işlemin iptal edilmesini belirtti. 

- İBB'nin, iptal kararının kaldırılması talebiyle yaptığı istinaf başvurusu reddedildi

İstanbul 14. İdare Mahkemesi'nin, TÜRGEV yurtlarıyla ilgili "sözleşmenin feshedilmesi" karanını iptal etmesinin ardından İBB, dava konusu taşınmazların davacı tarafından teslim edildiği ve davanın konusuz kaldığı iddialarıyla istinaf kanun yoluna gitti.

Başvurusunda yerel mahkeme kararının incelenerek kaldırılmasını talep eden İBB, yeniden bir karar alınmasını istedi.

Dava dosyasıyla ilgili incelemesini bitiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdare Dava Dairesi, İBB'nin istinaf dilekçesinde belirttiği iddiaların, İstanbul 14. İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararının kaldırılmasını gerektirecek niteliğe sahip olmadığı kararını aldı. 

Bu sebeple İBB'nin istinaf talebinin reddine ilişkin karar alan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdare Dava Dairesi, istinaf aşamasında yapılan yargılama giderlerini de davalı İBB'ye bıraktı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdare Dava Dairesi, kesin olmak üzere karar verdi.

TÜRGEV yurtlarının kira sözleşmesi davasında karar belli oldu! 

- TÜRGEV'den açıklama

Mahkemenin kararıyla ilgili TÜRGEV'den gerçekleştirilen yazılı açıklamada, Haziran 2019'da yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin ardından göreve gelen yeni yönetimin ilk icraatlarından birinin belediyenin vakıfla sürdürdüğü "İBB Ortak Hizmet Protokolünü" iptal etmek olduğu anımsatıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere bu protokol kapsamında kiraladığımız üç binada üniversite öğrencilerine yurt hizmeti sağlıyorduk. 23 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vakfımıza hiçbir geçerli gerekçe olmadan protokolün iptalini içeren bir yazıyla bildirimde bulundu ve neticede öğrencilerimiz yurt binalarını terk etmek, öğretim yılının ortasında kalacak başka yerler bulmak durumunda kaldılar. Şişli, Mecidiyeköy ve Avcılar'da tahliye edilen üç yurdumuzdaki, önemli bir kısmı barınma bursu alan 14 farklı üniversiteden toplam 427 öğrencimiz maalesef hem bu hukuksuz kararın maddi, manevi yükünü çekmek zorunda kaldılar hem de temiz, güvenli, sağlıklı barınma ve eğitim alma imkanlarından mahrum bırakıldılar."

TÜRGEV olarak yüzlerce öğrenciyi ve ailelerini mağdur eden bu kararın iptali için hızlıca mahkeme sürecini başlattıkları ve sürecin takipçisi olduklarının altı çizilen açıklamada, "Yerel mahkeme tarafından yapılan yargılama neticesinde 25 Mart'ta haklı davamızın kabulü ile dava konusu idari işlemin iptaline karar verildi. 22 Eylül'de ise istinaf talebinin reddi ile dava vakfımızın lehine sonuçlandı. Yüzlerce öğrencimizin eğitim hayatını sekteye uğratan karara karşı verdiğimiz iki yıllık hukuk mücadelesinin nihayetlendiğini kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı. 

- İdare mahkemesi, hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle kararı iptal etmişti

İstanbul 14. İdare Mahkemesi'nin 25 Mart tarihinde duyurduğu kararında, davalı İBB ile davacı TÜRGEV arasında 12 Kasım 2015 tarih ve 1772 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren protokolün süresinin, protokolün 6.1 maddesi hükmü kapsamında, yine protokolün 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 maddelerinin yürürlüğünü müteakip kiralamaların sürdüğü sürece yürürlükte olacağı ifade edildi. 

Dava konusu işlem tarihi itibarıyla, TÜRGEV'in kullanımında olan taşınmazların kira sözleşmelerinin sürdüğü, bununla beraber gayrimenkullerle ilgili kira sözleşmelerinin feshedildiğine veya sona erdirildiğine veya sözleşmeye konu taşınmazların tahliye edildiğine ilişkin dava dosyasına herhangi bir bilgi veya belgenin sunulmadığı belirtildi. 

Kararda, bahse konu protokolün süresinin kiralamaların sürdüğü müddet olarak tespit edilmesi karşısında, dava konusu işlem tarihi itibariyle protokolün süresinin henüz dolmadığı belirtilerek, süre dolduğu ifade edilerek feshedilmesine ve protokol kapsamında yurt olarak faaliyette bulunan binaların tefrişat malzemeleriyle iade edilmesinin istenilmesiyle ilgili dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına dikkat çekilmişti.

Bu kapsamda İstanbul 14. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin iptali yönünde karar aldı.

TÜRGEV’in yurdu İBB’nin denetimine takıldı!