Turizmde 14 ilde 48 bölge tahsis edilecek

Turizmde 14 ilde 48 bölge tahsis edilecek

Turizm Bakanlığı, 32'si termal, 14'ü kıyı turizmi, 2'si de kış turizmi için olmak üzere 48 taşınmazı, 49 yıllığına turizm yatırımcılarına tahsis ediyor

Turizm Bakanlığı, 32'si termal, 14'ü kıyı turizmi, 2'si de kış turizmi için olmak üzere 48 taşınmazı, 49 yıllığına turizm yatırımcılarına tahsis ediyor. İsteyen pansiyon veya 2-3 yıldızlı butik otel; isteyen 4-5 yıldızlı otel veya tatil köyü kurabilir.

Gerek küresel ekonomik kriz gerekse domuz gribi salgını, son birkaç yılın "kaybeden" sektörlerinin başında turizmin geleceği tahminlerine neden olmuştu. Bu beklenti dünya genelinde gerçeğe dönüştü. Ancak Türkiye, dünya genelinin tersine turist sayısı ve turizm gelirleri konusunda korkulanı yaşamadı.

Bu alanda gelecek hedeflerinden de şaşmayan Türkiye, yeni tahsislerle sektörü canlandırmak için harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan toplam 48 taşınmazı, turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edecek.

Tahsis edilecek yeni bölgeler hakkında bilgi vermeden sektörün genel durumuna göz atalım. Uluslararası turizm talebi son on yıllık dönemde yüzde 24.3 oranında artış göstermişti. Öyle ki 2008 yılında uluslararası turist sayısı 922 milyona ulaşırken, turizm gelirleri 944 milyar dolar olarak gerçekleşti.

32 TERMAL TESİS KURULACAK
İşte Türkiye'nin önemli gelir kalemlerinden olan "bacasız sanayi"nin yeni dönemde çeşitliliğinin artırılarak geliştirilmesi en önemli hedeflerden biri... Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı, 32'si termal, 14'ü kıyı turizmi, 2'si de kış turizmi için olmak üzere 48 taşınmazın turizm yatırımlarına tahsis edilmesi amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. Bu çerçevede 2010'da turizme 15 bin yeni yatak kazandırılması hedefleniyor.

Buna göre, 49 yıllığına yapılacak tahsislerden yararlanmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilerin 4 Ocak 2009 tarihinde saat 16.30'a kadar istenilen bilgi ve belgeleri bakanlığa elden teslim etmeleri gerekiyor. Süresi içinde, kamu taşınmazının tahsisi talebinde bulunan yerli ve yabancı girişimciler, söz konusu yatırım için belirlenen toplam yatırım maliyetinin yüzde 5'i oranında kesin ve süresiz teminat mektubu verecekler. Girişimciler isterlerse birden fazla parsel için müracaat edebilecek. Ancak talep edilen her parsel için ayrı bir başvuru dosyası hazırlanacak ve toplam yatırım maliyetine uygun olarak ayrı ayrı teminat mektubu ve şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile tahsis şartnamesinde istenilen diğer bilgi ve belgeler başvuru dosyasına eklenecek.

NASIL BAŞVURULACAK?
Taleplerin değerlendirilebilmesi için ayrıntılı açıklama ve bilgiyi içeren şartname, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bulunan Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğü'nden (DÖSİMM) temin edilebilecek. Başvuru için istenen belgeler arasında "dilekçe; talep edilen kamu taşınmazı ve üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan tesise ilişkin beyanname; tüzel kişiliklerin son ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya noter onaylı haziran cetveli; yeminli mali müşavirce veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanacak mali değerlendirme raporu; taahhütname; ortak girişim olarak başvurulması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesi; şartname banka dekontu" yer alıyor.

Birden fazla başvuru yapılan parseller için yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılacak. Tek başvurunun yapıldığı parseller ise Arazi Tahsis Komisyonu'nca değerlendirilerek sonuçlandırılacak. Bu durumda da yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin ve projenin niteliğine göre girişimciden yine Arazi Tahsis Komisyonu'nca belirlenecek miktarda sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenebilecek. Bakanlık, ön izin verilmeyen girişimcilerin kesin ve süresiz teminat mektuplarını iade edecek. Bakanlık, projeleriyle turizme katkı sağlayacağı öngörülen girişimcilere, talep ettiği parselin tahsis edilememesi halinde, tahsis edilmeyen parsellerden biri veya birkaçını önerebilecek.

Müracaat esnasında ayrıntılı bilgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Arazi Tahsis Daire Başkanlığı, İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Kat: 3 - 06100 Emek /  Ankara  adresinden alınabilecek.

Yeni tahsis yapılacak 14 il:
Afyon
Yeni tahsislere göre Afyon'da üç bölge girişimcilere tahsis edilecek. Afyon Heybeli Termal Turizm Merkezi bunlardan ilki. Bolvadin, Gözsüzlü Köyü'nde 250 yataklı bir termal konaklama tesisi yapılması planlanıyor. Afyon-Konya Karayolu üzerinde yer alıyor ve kent merkezine yaklaşık 23 km. mesafede bulunuyor. Alanda içme-kullanma suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon, elektrifikasyon gibi altyapı hizmetleri bulunmuyor. Bakanlığın maliyet hesaplarına göre bu bölgede 5 yıldızlı bir otel kurmanın toplam maliyeti 17.9; 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 12,3; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 9.1; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 3.8 milyon TL'yi buluyor.

Afyon'daki bir diğer tahsis ise Afyon Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi. Afyon Merkez Demirçevre Köyü'nde bulunan merkez, Afyon-İzmir Karayolu üzerinde, Kütahya ili yol ayrımına bir kilometre, Afyon kent merkezine ise 6 km mesafede bulunuyor. 500 yataklı sağlık tesisi yapılacak olan alanda 5 yıldızlı bir otel kurmanın toplam maliyeti 35.8; 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 24.7; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 18.3; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 7.6 milyon TL'yi buluyor. 5 yıldızlı tatil köyü kurmanın maliyeti ise 20.5 milyon TL olarak hesaplanıyor.

Ömer-Gecek Termal Tesisleri
Afyon thsaniye Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi ise Afyon Merkez Yarımca Köyü'nde bulunuyor. Merkezde 350 yataklı tesis kurulacak. Afyon-Seyitgazi Karayolu üzerinde olan alan, kent merkezine 20 km mesafede bulunuyor. Alanda 5 yıldızlı bir otel kurmanın toplam maliyeti 25; 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 17.3; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 12.8; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maüyeti ise 5.3 milyon TL'yi buluyor. 5 yıldızlı tatil köyü kurmanın maliyeti ise 14.4 milyon TL olarak hesaplanıyor.

Ankara
Haymana Termal Turizm Merkezi ise Haymana Medrese mevkiinde bulunuyor. Bu bölgede bulunan 900 bin metrekarelik ilk parsele 650 yatak, 894 bin metrekarelik ikinci paresele ise 500 yatak kapasiteli tesis yapılması öngörülüyor.
 
Haymana
Birinci parselde 5 yıldızlı bir otel kurmanın toplam maliyeti 46; 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 36; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 23; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 10 milyon TL'yi buluyor. 5 yıldızlı tatil köyü kurmanın maliyeti ise 26.4 milyon TL olarak hesaplanıyor. İkinci parselde 500 yataklı 5 yıldızlı bir otel kurmanın toplam maliyeti 36; 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 25; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 18; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 7 milyon TL'yi buluyor. 5 yıldızlı tatil köyü kurmanın maliyetinin ise 20.5 milyon TL olacağı tahmin ediliyor.

Antalya
Antalya'da ise 3 merkezde 6 tahsis yapılacak. Demre Kale Kıyı Bandı Turizm Merkezi için Demre, Taşdibi-Sülüklü mevkiinde 3 tahsis olacak. Bunlardan biri 450, diğerleri 500 yatak kapasiteli inşa edilecek. Bu bölgede 450 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel kurmanın toplam maliyeti 32; 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 22; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 16; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 6 milyon TL. 5 yıldızlı tatil köyü kurmanın maliyeti ise 18.5 milyon TL olarak hesaplanıyor. 500 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel kurmanın toplam maliyeti 35; 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 24; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 18; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti de 7 milyon TL'yi buluyor. 5 yıldızlı tatil köyü kurmanın maliyeti ise 20.5 milyon TL olarak hesaplanıyor. Antalya'da ayrıca Kemer Kiriş mevkiinde bulunan Güney Antalya Turizm Alanı tahsis edilecek. Kemer ilçe merkezine yaklaşık 10 km mesafede bulunan alanda 100 yataklı otel kurulacak. Burada 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyetinin 3.6; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyetinin ise 1.5 milyon TL olması öngörülüyor.

Side
Side tTurizm aAlanı ise iki parsel olarak Manavgat Ayıgürü mevkiinde bulunuyor. Side ile Sorgun-Titreyengöl Karayolu üzerinde bulunan, denize uzaklıkları 500 metre olan iki parsel, Side Antik Kent Merkezi'ne 1.5 km, Manavgat Kent Merkezine ise 3 km mesafede yer alıyor. Bu parsellerden birine 200; diğerine ise 250 yatak kapasiteli turizm yerleşim alanı kurulacak. Buna göre 200 yatak kapasiteli 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 10; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 7; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 3 milyon TL'yi buluyor. 250 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel kurmanın toplam maliyeti 18; 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 12; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 9; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti de 3 milyon TL'yi buluyor.

Aydın
Aydın'da iki ayrı bölgede tahsis yapılacak. Didim Mahallesi Kocahan mevkiinde bulunan Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nde ise bin yataklı tatil köyü kurulacak. Burada 5 yıldızlı tatil köyü kurmanın maliyeti 41; 4 yıldızlı tatil köyü kurmanın maliyeti 30.8 milyon TL olarak hesaplanıyor.

Kuşadası Türkmen Köyü Bayraklıdere mevkiinde bulunan Kuşadası Yat Limanı Turizm Merkezi'nde ise 956 metrekare tesis inşa edilecek. Bu alanda kamping ve konaklama üniteleri içermeyen, duş gölgelik, soyunma kabini, WC, kafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, açık spor alanları, açık gösteri ve eğlence alanları, yüzme havuzu, özellik taşıyan el sanatları ürünlerinin 20 metrekareyi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren günübirlik yapı ve tesisler yapılacak. Buradaki yatırım maliyeti ise 4.5 milyon TL olarak öngörülüyor.

Çanakkale
Çanakkale'de Ezine Geyikli Beldesi Köprübaşı mevkiinde Geyikli Turizm Merkezi'ne bağlı 6 tahsis yapılacak. Çanakkale-İzmir Karayolu'nun 30'uncu km yol ayrımının 24 km batısında, Geyikli belde merkezine yaklaşık 4 km, Bozcaada Geçiş İskelesine 400 metre, denize ise 200 metre mesafede yer alan merkezde 130, 120,110, 90,70 ve 35 yataklı tesisler yapılacak. Buna göre 130 yatak kapasiteli 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 5; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 2; 1 yıldızlı bir Otel kurmanın maliyeti ise 1.7 milyon TL'yi buluyor. 120 yatak kapasiteli 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 4.4; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 1.8; 1 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 1.5 milyon TL. 110 yatak kapasiteli 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 4; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 1.6; 1 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 1.4 milyon TL olarak hesaplanıyor.

90 yataklı 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 3.3; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 1.3; 1 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 1.1 milyon TL'yi buluyor. 70 yatak kapasiteli 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 2.5; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 1 milyon; 1 yıldızlı bir otel yarar sağlayacak. Tahsislerin termale yönelmesi ilgiyi artırır. Mesela İzmir'de Balçova termal tesisleri var, tamamı dolu. Danimarkalılar burayı dolduruyor. Hatta diğer tedavilerini de burada yaptırıyorlar. Yatırımcıların bu alana girmesi lazım. Tanıtımı artırmak, insanları termal turizme alıştırmak lazım. Bu yıl turizmde korkulan olmadı. Gelecek yıl için de Yunanistan berbat durumda. "Bu kriz diğer bölgelere de sıçrarsa bizi etkiler mi" diye korkuyoruz. 2010, tahmin ediyorum bu yıldan daha iyi olur. Tabii Türkiye içinde huzur ve refah olması çok önemli. Termal Bölgesi kurmanın maliyeti ise 900 bin TL'yi buluyor. 35 yataklı pansiyonun kurulma maliyeti ise 407 bin TL olarak hesaplanıyor.

Eskişehir
Eskişehir Mihalgazi Sakar Ilıca Beldesi'nde ise Eskişehir Sakar Ilıca Termal Turizm Merkezi kurulacak. Eskişehir merkezine 35 km uzaklıktaki merkezde 100 yataklı tesis yapılacak. Burada 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 4.9; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 3.6; 1 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 1.5 milyon TL'yi buluyor.

Isparta
Isparta Büyükhacılar Davraz Dağı mevkiinde bulunan Isparta Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde tahsis yapılacak. 100 yatak kapasiteli tesis kurulacak alanda 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 5; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 3; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 1.5 milyon TL'yi buluyor.

İzmir
İzmir'de ise Dikili İsmetpaşa Mahallesi Kargıntepe mevkiinde bulunan Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nde tahsisi yapılacak. Burada iki adet 500 yataklı turizm tesisi yapılabilecek. İki parsel girişimcilere 49 yıllığına devredilecek. Dikili'ye 8, Îzmir-Çanakkale Karayolu'na yaklaşık bir km mesafede bulunan alanda 500 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel kurmanın toplam maliyeti 35; 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 24; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 18; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 7 milyon TL'yi buluyor. 5 yıldızlı tatil köyü kurmanın maliyeti ise 20 milyon TL olarak hesaplanıyor.

Kayseri
Kayseri'de Melikgazi Hisarcık Tekir Yaylası mevkiinde de kış turizmi için tahsis yapılacak. Kayseri Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi 1 Numaralı Turizm Yerleşim Alanı'nda yapılacak tahsisle 75 yatak kapasiteli bir otel yapılması öngörülüyor. Burada yapılacak olan 3 yıldızlı otelin maliyetinin 2.7 milyon TL olacağı hesaplanıyor.

Samsun
Samsun'da ise üç ayrı tahsis yapılacak. Havza Yenimahalle Kılavuz mevkiinde bulunan Havza 25 Mayıs Termal Turizm Merkezi'nde tahsis edilecek parseller Samsun-Ankara Karayolu ile Vezirköprü Karayolu kavşağında bulunuyor. Burada 320, 290 ve 260 yatak kapasiteli sağlık ve termal tesislerin yapılması planlanıyor. Bu alanda 320 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel kurmanın toplam maliyeti 22; 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 15; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 11; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 5 milyon TL'yi buluyor.
Havza'da ise 290 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel kurmanın toplam maliyeti 20; 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 14; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 10; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 4.4 milyon TL'yi buluyor. Bu alanda 260 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel kurmanın toplam maliyeti ise 18; 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 12; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 9; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 4 milyon TL'yi buluyor.

Yozgat
Bakanlık Yozgat'ta da iki alanda tahsis yapacak. Boğazlıyan Bahariye Hamambaşı mevkiindeki Boğazlıyan Bahariye Termal Turizm Merkezi'nde biri günübirlik tesis olmak üzere 5 turizm tesisi yapılacak. Merkezde 33 derece sıcaklık ve 300 litre/saniye debide sıcak su kaynağı bulunuyor. Buraya 500 ve 350 yataklı yapılacak 4 tesisi ve 15 bin 200 metrekare kapalı alanlı tesis kurulacak. Burada 500 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel kurmanın toplam maliyeti 35; 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 24; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 18; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 7 milyon TL'yi buluyor. 5 yıldızlı tatil köyü kurmanın maliyeti ise 20 milyon TL olarak hesaplanıyor. Yozgat'ta Boğazlıyan Bahariye Cavlak mevkiinde biri günübirlik olmak üzere 3 tesis kurulacak. Bu tesislerden biri 300, biri 250 yataklı olacak. Günübirlik tesisin ise büyüklüğü 814 metrekareyi bulacak. Burada 300 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel kurmanın toplam maliyeti 21; 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 14; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 11; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 4 milyon TL'yi buluyor. 250 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel kurmanın toplam maliyeti 17; 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 12; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 9; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 3 milyon TL'yi buluyor. Günübirlik tesisin ise maliyeti 3.8 milyon TL'yi bulacak. Yozgat'ta Yerköy Yüzüncü yıl Beyazıtoğlu mevkiinde bulunan Yozgat Yerköy Güven/Kırşehir Çiçekdağı Bulamaçlı-Mahmutlu Termal Turizm Merkezi'nde de tahsis yapılacak. Burada 340 yatak kapasiteli tesis kurulacak.

Uşak
Uşak Banaz Hasanköy Köyü'nde yapılacak tahsisler ise Banaz Hamamboğazı Termal Turizm Merkezi'nde olacak. Afyon-Uşak Karayolu üzerinde bulunan merkezde biri 200, dördü 300 yataklı 5 tahsis yapılacak. Turizm Bakanlığı bu alanda 300 yatak kapasiteli 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyetini 14; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyetini 11; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyetini ise 4 milyon TL olarak hesapladı. 200 yataklı 4 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 9; 3 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti 7; 2 yıldızlı bir otel kurmanın maliyeti ise 3 milyon TL'yi buluyor.

Özlem Doğaner/Para