Türk Hava Kurumu'ndan Ordu'da satılık gayrimenkul!

Türk Hava Kurumu'ndan Ordu'da satılık gayrimenkul!Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Ordu Ünye'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. 


Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Ordu ili, Ünye ilçesi, Göbünalcı Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış ihalesi 18 Mart tarihinde yapılacak.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Ordu İli, Ünye İlçesi, Göbünalcı Mahallesi, 0/178 parsel, 19.900,00 m² Tarla niteliğinde bulunan taşınmaz, Ordu İli, Ünye İlçesi, Göbünalcı Mahallesi, 0/347 parsel, 1.800,00 m² Fındıklık niteliğinde bulunan taşınmaz, Ordu İli, Ünye İlçesi, Göbünalcı Mahallesi, 0/424 parsel, 2.500,00 m² Tarla niteliğinde bulunan taşınmazların satışı 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.
1 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir.
2 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edebilirler.
3 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği ile yapmakta serbesttir.
Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79