24 / 09 / 2022

Türk Kızılay'dan Şanlıurfa'da kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

Türk Kızılay'dan Şanlıurfa'da kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Haliliye ilçesinde kat karşılığı bina inşaat işi ihale edecek. İhale 18 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kat karşılığı bina inşaat işi ihale edecek. İhale 18 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. 

Türk Kızılay dan Şanlıurfa da kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ  TAŞINMAZLAR ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI   YAPTIRILACAKTIR (ŞANLIURFA) 

1. Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi 5734 Ada, 6 nolu parselde kayıtlı 2.146,66 m² yüzölçümlü; 7 nolu parselde kayıtlı 2.147,38 m² yüzölçümlü; 8 nolu parselde kayıtlı 2.199,89 m² yüzölçümlü; 9 nolu parselde kayıtlı 2.158,21 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların, 
Varsa üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkımları ve hafriyatın, 
Gerekir ise ifraz/tevhid işlemlerinin YÜKLENİCİ tarafından yapılması, 
İmar durumuna göre ve KIZILAY’ın uygun göreceği proje uyarınca, T.U.S veya yapı denetim uygulaması ve İş Sağlığı ve Güvenliğine ait tüm bedeller dahil tüm giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere, kat karşılığı inşaat işi yapımı için gerekli plan ve projelerinin hazırlanması, 
Taşınmazın üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkılması; 
İlgili Belediye ve ilgili idarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümlerin, açık ve kapalı otopark inşaatlarının, ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapı, çevre tanzimi ve peyzaj ile birlikte, sözleşme ve eki Şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, İskan Ruhsatlarının ve Kat Mülkiyeti Tapularının alınması (Kızılay’a ait bağımsız bölümlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliği KIZILAY adına yapılıp, sayaçları takılı olacak şekilde) ve bağımsız bölümlerin paylaşılması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2. İhale aşağıda belirtilen günde yapılacak olup katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belirtilen tutar dikkate alınarak teminat ve şartname bedelinin yatırması gerekmektedir. 

3. Belirtilen parseller birlikte değerlendirilecek olup, tüm parseller için toplu teklif alınacak, parseller için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

4. Firmalar, teklifleri ile birlikte yapılacak olan kat karşılığı ihale için en az 2.500.000,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir. 

5. İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “İpekyol Mahallesi 2335 Sokak Baydemir Apt. No:49/1 Haliliye/ŞANLIURFA” adresindeki Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanlığından temin edilebilecek olup şartnameler 500,00 TL karşılığında satılacaktır. Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Çukurambar  Ankara  Kurumsal Şubesi TR36 0001 0021 1039 0090 2631 36 IBAN numaralı TL hesabına yatırılacaktır. Dekont makbuz yerine geçmektedir.  İhale şartnamelerine https://www.kizilay.org.tr/IhaleIlanlari/Detay/1912 adresinden ulaşılabilecektir. 

Türk Kızılay dan Şanlıurfa da kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

6. Firmaların ihale zarflarını en geç 18.01.2022 günü saat 10:00’e kadar “İpekyol Mahallesi 2335 Sokak Baydemir Apt. No:49/1 Haliliye/ŞANLIURFA” adresindeki Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanlığı Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

7. 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21.01.2021 günü saat 10:00’da “İpekyol Mahallesi 2335 Sokak Baydemir Apt. No:49/1 Haliliye/ŞANLIURFA” adresindeki Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır. 

8. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

9. Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

10. Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
Geri Dön