18 / 08 / 2022

Türk Kızılay'ın Cizre'deki gayrimenkulü gönüllü merkezine dönüştürülecek!

Türk Kızılay'ın Cizre'deki gayrimenkulü gönüllü merkezine dönüştürülecek!

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Şırnak ili, Cizre ilçesi, Dicle Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü gönüllü merkezine dönüştürecek.Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Şırnak ili, Cizre ilçesi, Dicle Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulün gönüllü merkezine dönüştürülmesi için ihale düzenliyor. Gayrimenkulün tadilat ve onarım ihalesi 18 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:00’de yapılacak.

TAŞINMAZIN TADİLAT VE ONARIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:

ŞIRNAK İLİ, CİZRE İLÇESİ, DİCLE MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZIN GÖNÜLLÜ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE AİT TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR.
1- Şırnak İli, Cizre İlçesi, Dicle Mah., Çevik Sok., No 27/A Adresinde Bulunan Taşınmazın Gönüllü Merkezine Dönüştürülmesine Ait Tadilat Ve Onarım İşinin KIZILAY’ın hazırladığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3- İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK “Tedarikçi Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve “tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir.
4- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5- Firmaların ihale zarflarını en geç 15.05.2020 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılay Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir.
6- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18.05.2020 günü saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.