Türk müteahhitler yeni pazar arayışlarına yöneldi!

Türk müteahhitler yeni pazar arayışlarına yöneldi!

TMB, ‘2016 zor bir yıl olacak’ başlıklı 2016 yılı çeyrek analizini açıkladı. Raporda, 2016 yılında yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin, ana pazarlardaki çalkantıların yanı sıra Rusya kaynaklı risklerin etkisi altında kalmayı sürdüreceği değerlendirildi.


TMB’nin periyodik olarak 3 ayda bir hazırladığı ‘İnşaat Sektörü Analizi-Ocak 2016’ raporunda, “Düşen enerji fiyatlarının önümüzdeki dönemde de bazı büyük projelerin fizibilitelerini etkileyeceği ve sektörde global rekabeti attıracağı belirtilmektedir. Değişen dinamikler Türk müteahhitlerini yeni pazar arayışlarına yöneltmektedir” denildi.


Altyapıya devam


2016’da altyapı yatırımlarının liman, hızlı tren, metro ve otoyol  ile sürmesinin beklendiği belirtilen raporda, ”Devam eden entegre sağlık yerleşkeleri ve Hastane projeleri ile kentsel dönüşüm süreci ve konut satışlarının iç piyasaya canlılık katmaya devam edeceği değerlendirilmektedir” ifadesi kullanıldı. Milliyet


Haber Dünya Gazetesi'nde şöyle yer aldı;


Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 2016'da ana pazarlardaki çalkantılar ve Rusya kaynaklı risklerin etkisiyle yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin olumsuz etkilenmesini; yurtiçinde ise altyapı projeleri ve kentsel dönüşüm sürecinin iç piyasayı hareketlendirmesini öngörüyor.


Türkiye Müteahhitler Birliği'nin "İnşaat Sektörü Ocak 2016" raporuna göre; liman, hızlı tren, metro ve otoyol projeleri, entegre sağlık yerleşkeleri ve hastane projelerinin yanı sıra kentsel dönüşüm süreci ve konut satışlarının iç piyasaya canlılık katması beklenirken; sektörün yurtdışı görünümü ise 2016 için zorlu bir yıla işaret ediyor.


Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin 2016'da ana pazarlardaki çalkantıların yanı sıra Rusya kaynaklı risklerin etkisi altında kalmayı sürdüreceği belirtilen raporda, "Düşen enerji fiyatlarının önümüzdeki dönemde de bazı büyük projelerin fizibilitelerini etkileyeceği ve sektörde global rekabeti artıracağı belirtilmektedir. Bu bağlamda değişen dinamikler Türk müteahhitlerini yeni pazar arayışlarına yöneltmektedir” denildi.


İmza aşamasındaki projeler zorda


Rusya daha önce de Suriye sınırında Türk hava sahasını ihlal etmiş, angajman kurallarının hatırlatılmasına rağmen ihlallerin devam etmesi üzerine 24 Kasım 2015'te hava sahası ihlali yaptığı belirtilen bir Rus savaş uçağı Türk savaş uçaklarınca düşürülmüştü. Bu olay Türkiye ve Rusya arasında ciddi bir krize neden olmuş ve Rusya Türkiye'ye bir dizi ekonomik yaptırım açıklamıştı.


Raporda, Rusya'da başlamış olan projelerin süreceği; ancak imza aşamasında olan projelerin askıya alındığı belirtilerek; bu ülkede yeni projelerin alınmasının da kısa vadede olası görünmediğine dikkat çekildi.


Raporda yer alan bilgiye göre, Türk müteahhitleri 2015 yılında yurtdışında 19.4 milyar dolar değerinde 156 yeni proje üstlenirken; proje büyüklüğü 2014'e göre yüzde 28.4 düşüş kaydetti.


Türk müteahhitlerin en faal olduğu pazarlar arasında yer alan Irak'ta da sektörün sıkıntı yaşadığı belirtilen raporda, "Son dönemde hem Kuzey Irak'taki Kürdistan Bölgesi Yönetimi hem de Irak merkezi hükümeti, IŞİD terörü ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ağır bir finansal darboğaz yaşamakta. Bu nedenle projelerde sıkıntı yaşanmakta, pek çok firma hak edişlerini tahsil edememektedir" denildi.


İran fırsat olabilir


Bu pazarlardaki olumsuzlukların dengelenmesi için Sahra-altı Afrika ve Güney Amerika ülkelerindeki potansiyel yatırımların takip edildiği belirtilen raporda ayrıca ekonomik ambargoların kalkmasının ardından İran'ın da Türk müteahhitleri için önemli fırsatlar yaratabileceğine işaret edildi.


Diğer yandan 2016'da küresel likidite koşullarında meydana gelebilecek dalgalanmaların, piyasada borçlanma maliyetleri üzerinde etkili olacağı belirtilen raporda, "Hükümet tarafından etkin bir ekonomik ve sosyal reform programının uygulamaya konması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi; sektörde beklenen toparlanmanın sağlanması adına hem altyapı yatırımlarının sürekliliği, hem uluslararası finansman boyutu açısından kritik önem taşımakta" ifadeleri kullanıldı.


Raporda yer alan bilgiye göre, GSYH içinde doğrudan yüzde 5.7 payı bulunan inşaat sektörü, 2015 yılının ilk dokuz ayı itibariyle 0.4 büyüdü. Söz konusu dönemde kamu inşaat harcamaları yüzde 2.6 daralırken; özel sektör inşaat harcamaları ise yüzde 1.2 arttı.


Dünya


Haber Vatan Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


TÜRKİYE Müteahhitler Birliği, '2016 zor bir yıl olacak' başlıklı 2016 yılı ilk çeyrek analizini açıkladı. Rapora göre, Türk müteahhitleri yurt dışında 2015 yılında 19.4 milyar dolar değerinde 156 proje üstlendi. Bu rakam, 2014 yılına göre yüzde 28.4 düşüşe işaret ediyor. Son dönemde uçak krizi nedeniyle Türk firmalara yeni iş vermeyeceğini açıklayan Rusya, 2015 yılında alınan işler arasında yüzde 26 ile en yüksek paya sahip ülke oldu. 


Rusya'yı yüzde 22.4 ile Kuveyt, yüzde 16.3 ile Türkmenistan izledi. Raporda, 2016 yılında yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin, ana pazarlardaki çalkantıların yanı sıra, Rusya kaynaklı risklerin etkisi altında kalmayı sürdüreceği değerlendirildi. Küresel piyasaların artan oranda jeopolitik riskleri de fiyatlamaya başladığı vurgulandı. 2016 yılında altyapı yatırımlarının liman, hızlı tren, metro ve otoyol projeleri ile sürmesinin beklendiği belirtilen raporda, "Devam eden entegre sağlık yerleşkeleri ve hastane projeleri ile kentsel dönüşüm süreci ve konut satışlarının iç piyasaya canlılık katmaya devam edeceği değerlendiriliyor" denildi. 


Vatan


Haber Sözcü Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


YURTDIŞI pazarlarda yaşanan daralma, Rusya'da yaşanan sıkıntılar, 2016'nm müteahhitler için zor bir olmasına neden olacak. İnşaat sektörünün lider kurumu Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) periyodik olarak 3 ayda bir hazırladığı "İnşaat Sektörü Analizi-Ocak 2016" yayımlandı. 


Ekonomi çevreleri ve sektör tarafından merakla beklenen analizde 2015'in dördüncü çeyreğindeki göstergeler ile 2016 yılına ilişkin veriler değerlendirildi. Raporda, 2016 yılında yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin, ana pazarlardaki çalkantıların yanı sıra, Rusya kaynaklı risklerin etkisi altında kalmayı sürdüreceği değerlendirildi. Küresel piyasaların artan oranda jeopolitik riskleri de fiyatlamaya başladığı vurgulandı. 


Yurtiçindeki altyapı yatınmlannın liman, hızlı tren, metro ve otoyol projeleri ile sürmesinin beklendiği belirtilen raporda, "Devam eden entegre sağlık yerleşkeleri ve hastane projeleri ile kentsel dönüşüm süreci ve konut satışlannın iç piyasaya canlılık katmaya devam edeceği değerlendirilmektedir" ifadesi kullanıldı. 


Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin, pazarlardaki çalkantılar ve Rusya kaynaklı risklerin etkisi altında kalmayı sürdüreceğinin değerlendirildiği analizde, "Düşen enerji fiyatları önümüzdeki dönemde de bazı büyük projeleri etkileyecek" denildi.


Sözcü


Haber Özgür Düşünce Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


TÜRKİYE Müteahhitler Birliğinin (TMB) hazırladığı "İnşaat Sektörü Analizi-Ocak 2016" yayımlandı. Başkan Mithat Yenigün, yeni yılda yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, ana pazarlardaki çalkantılann yanı sıra, Rusya kaynaklı risklerin devam edeceğini vurguladı. Analizde, "Düşen enerji fiyatlannın önümüzdeki dönemde de bazı büyük projelerin fizibilitelerini etkileyeceği ve sektörde global rekabeti attıracağı belirtilmektedir. Bu bağlamda değişen dinamikler Türk müteahhitlerini yeni pazar arayışlarına yöneltmektedir" denildi. 


UMUT İÇ PİYASADA 

Yurtiçindeki altyapı 4yatmmlannın liman, hızlı tren, metro projeleri ile süreceğini öngören Yenigün, "Devam eden entegre sağlık yerleşkeleri ve hastane projeleri ile kentsel dönüşüm süreci ve konut satışlan iç piyasaya canlılık katmaya devam edecek" dedi. 


Özgür DüşünceHaber Habertürk  Ankara  Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...


İnşaat sektörü kurumu Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) periyodik olarak 3 ayda bir hazırladığı "İnşaat Sektörü Analizi-Ocak 2016" yayımlandı. Ekonomi çevreleri ve sektör tarafından merakla beklenen analizde 2015'in dördüncü çeyreğindeki göstergeler ile 2016 yılına ilişkin veriler değerlendirildi. 2016 yılında yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, ana pazarlardaki çalkantıların yanı sıra Rusya ekonomisi kaynaklı risklerin etkisi altında kalmayı sürdüreceğinin değerlendirildiği analizde, "Düşen enerji fiyatlarının önümüzdeki dönemde de bazı büyük projelerin fizibilitelerini etkileyeceği ve sektörde global rekabeti attıracağı belirtilmektedir. Bu bağlamda değişen dinamikler Türk müteahhitlerini yeni pazar arayışlarına yöneltmektedir" denildi. 2016 yılında altyapı yatırımlarının liman, hızlı tren, metro ve otoyol projeleri ile sürmesinin beklendiği kaydedilen raporda, "Devam eden entegre sağlık yerleşkeleri ve hastane projeleri ile kentsel dönüşüm süreci ve konut satışlarının iç piyasaya canlılık katmaya devam edeceği değerlendirilmektedir" ifadesi kullanıldı. Habertürk Ankara