Türkiye daha çok kentsel gelişim üzerinde durmalı!

Türkiye daha çok kentsel gelişim üzerinde durmalı!

"Dar Gelirlilerin Konut İhtiyacı ve Çözüm Önerileri" raporu, 8. Gayrimenkul Zirvesi'nde açıklandı.


GYODER adına ''Affordable Housing Institute'' tarafından hazırlanan ''Dar Gelirlilerin Konut İhtiyacı ve Çözüm Önerileri'' raporu, 8. Gayrimenkul Zirvesi'nde açıklandı.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin (GYODER), "Dar Gelirlilerin Konut İhtiyacı ve Çözüm Önerileri" raporunda, Türkiye'nin daha çok kentsel gelişim üzerinde durması gerektiği belirtiliyor.

Raporda, Türkiye'nin Avrupa ve Amerika'daki gelişmiş ülkelerle rekabetçi
konumda olabilmesi için, Türk Ekonomisi'nin diğer sektörleriyle karşılaştırıldığında Türkiye'nin örnek aldığı ülkelere nazaran daha yavaş ilerlemekte olan konut sektörünün toplam arz, konut kalitesi, ödenebilir ve karşılanabilirliği geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Türkiye'deki konut sektörünün geliştirilmesinin genel olarak Türk ekonomisini geliştirmekle kalmayacağı, ayrıca insanların konut satın alma ya da kiralama esnekliğini artıracağı için Türkiye'deki toplam hane gelirinde bir artışı ve daha iyi bir yaşam kalitesini de beraberinde getireceği vurgulanıyor.

Raporda, "Türkiye daha çok kentsel gelişim üzerinde durmalıdır çünkü kentler büyümenin beklendiği ve talebin arzdan daha hızlı artığı yerlerdir" deniyor.

Raporda yer alan tavsiyeler ise şöyle sıralanıyor: "Hükümeti konut üretiminden konut finansmanına kaydırmak.  TOKİ  müteahhit ya da geliştirici konumunda değil, Meksika ve Tayland'daki emsalleri gibi borç veren, yatırımcı, ve banka konumlarında olmalıdır.

Meksika'daki SHF ve ABD'deki hükümetçe desteklenen kuruluşlar gibi TOKİ'yi sadece arz tarafını değil, talep tarafını da kapsayacak şekilde çeşitlendirmek. TOKİ'nin borç portföyünün menkul kıymetleştirme getirileri, TOKİ'ye konut bankası olarak yeniden yön vermek için öz sermaye tabanı olarak kullanılmalıdır.

Pazarı tamamlayacak yeni finansal ürünler yaratılarak, özel tutsat (mortgage) bankaları katalize edilmelidir.