Türkiye, kapı pencere üretiminde Avrupa'da ikinci oldu!

 Türkiye, kapı pencere üretiminde Avrupa'da ikinci oldu! Türkiye, kapı pencere üretiminde Avrupa'da ikinci oldu!

Türkiye, kapı pencere sektöründe Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi haline geldi...Kapı pencere profilinde bölgesel oyuncu konumundaki Türkiye, Aavrupa'da İngiltere ve Almanya'nın ardından üçüncü büyük PVC pencere profil pazarı. Üretim kapasaitesi açısından ise 550 bin ton ile Avrupa'nın ikinci büyüğü olan Türkiye'de, pazar büyüklüğünün 1.5 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.Kapı pencere sektöründe kullanım oranı giderek artan PVC profil üretiminde 550 bin tonluk kapasitesiyle Avrupa’nın ikinci büyüğü olan Türkiye, Avrupa’da da İngiltere ve Almanya’nın ardından üçüncü büyük PVC pencere profil pazan haline geldi. Bu yönüyle kapı pencere profilinde bölgesel oyuncu konumunda olan Türkiye’de pazarın büyüklüğünün ise 1.5 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. Sektörde 20-25’i Avrupa Birliği (AB) standartlarında üretim yapan 60 civarında üretici, 100’e yakın marka ile faaliyet gösteriyor. Üretim daha çok İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri,  Ankara  ve Gaziantep bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.


Kapı pencere sektöründe kullanım oranı giderek artan PVC profiller 1980’lerde kullanılmaya başlanırken, PVC kapı ve pencere profillerine olan talebin 1992-1998 yıllan arasında yaklaşık yüzde 125’lik bir artış gösterdiği tahmin ediliyor. Bugün, kapı ve pencere pazannda PVC profillerin payı Almanya’da yüzde 60’a, İngiltere’de yüzde 85’e, ABD’de yüzde 50’ye yaklaşmış durumda. Türkiye’de PVC profil üretimi 1980’li yıllarda başladı ve kullanımı 1990’lı yıllarda yaygınlaştı. Sektör 2000Tİ yıllarda çok hızlı bir büyüme sergilerken, 2001 yılında 190 bin ton düzeyinde olan üretim iki kattan fazla artarak 2011 yılında 450 bin tona ulaştı. 2011 yılında yurtiçi satış miktarı 337.5 bin tona ulaşırken, ihracat da 112.5 bin ton olarak gerçekleşti. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Danışmam ve Ekonomist Gülay Dincel’den alman bilgilere göre, 2008 ve 2009 yıllarında hem konut üretimindeki yavaşlama hem de küresel krizin etkileriyle üretim ve satışlar geriledi. Ancak 2010 ve 2011 yıllannda inşaat sektöründeki canlanmanın da katkısıyla hem iç hem de dış talep artışı sonucunda üretim ve satışlar yeniden yükselişe geçti. Talebin yüzde 70-75’inin mevcut konutlar ve işyerlerinden kaynaklandığını aktaran Dincel, pazann yüzde 25-30’unu oluşturan yeni yapılarda da ağırlıklı olarak PVC profillerin tercih edildiğini kaydetti. Dincel, “Eski binalarda PVC’ye dönüş oranı yüzde 60 dolayında iken yeni binalarda PVC kullanım oram yüzde 80 civarında” ifadesini kullandı.


İlk 10 firmanın pazar payı % 80 Pazann en büyük beş firması olan Fıratpen, Ege Profil, Adopen, Pimaş ve Erpen’in pazar payının yüzde 60 civannda olduğu aktaran Gülay Dincel, ilk beş üreticiyi takip eden Kompen, Pakpen gibi firmalan da kapsayan ilk 10 firmanın payının ise yüzde 80’e ulaştığını belirtiyor. İlk 10 üretici arasında tek yabancı sermayeli firmanın ise Ege Profil olduğu görülüyor. Dincel, gelişmekte olan pazarlarda, genellikle Almanya ve İngiltere gibi büyük üretici ülkelerin hakimiyeti olduğuna işaret ederken; Türkiye pazarında ithalatın payının yüzde 3 düzeyinde olduğunu vurguluyor. “Aynı zamanda Türkiye, en önemli ihracatçı ülkelerden biri konumunda” diyen Dincel, 2010 yılında Rusya, Irak ve Romanya’nın sırasıyla en büyük üç ihracat pazan olduğunu ve Almanya, İngiltere gibi gelişmiş pazarlara da ihracat yapıldığını aktanyor. İhracat dışında Türk üreticilerin Rusya başta olmak üzere, bölge ülkelerinde PVC profil üretim tesisleri de bulunuyor. İhracat cirosunda iki kat artış bekleniyor. Profil hammedesi PVC, alırlıklı olarak ithalat yoluyla temin ediliyor. Türkiye’deki tek yerli üreticinin PETKIM’in üretim kapasitesi ise toplam tüketimin ancak yüzde 15-20’sini karşılamak için elverişli. 2012 yılında ekonomideki soğumaya paralel olarak inşaat sektörünün de hız kestiği görülüyor ve inşaat sektörü büyümesinin 2012 yılında yüzde 4-5 aralığında olması beklenirken, PVC profil pazarının yenileme talebi de dikkate alınarak 2012 yılında da yüzde 5-6 civarında büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu yıl, özellikle iç pazarda PVC kapı ve pencere sektörü için 2011 yılına kıyasla bir daralma olacağı kanısı hakim. Bununla birlikte yeni aksesuar üreticilerinin pazara girmesiyle, var olan mevcut rekabetin daralan pazarla birlikte daha da sert hale geldiği ifade ediliyor. Dünya geneline bakıldığında uluslararası pazarda neredeyse hiç büyüme gözlenmezken Türkiye ihracatının ise etkin pazarlama ağı yönetimi ile pazar payın pek çok ülkede artan bir hızla yükseliyor. Bu yıl ihracatta geçen yılın iki katına yakın bir ciro gerçekleşmesi bekleniyor.


Dünya