Türkiye Varlık Fonu, dev şirketlerin eklenmesiyle güçleniyor!

Türkiye Varlık Fonu, dev şirketlerin eklenmesiyle güçleniyor! Türkiye Varlık Fonu, dev şirketlerin eklenmesiyle güçleniyor!

Türkiye Varlık Fonu, listeye yeni dev şirketlerin eklenmesiyle hızla güçleniyor. Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT gibi şirketlerin yanında dün de THY ve Halkbank'ın bazı hisseleri fona geçti.Türkiye’nin bütçe açığını, cari açığı daha fazla açmadan kaynak oluşturmak, büyük projeleri gerçekleştirmek ve Türkiye’nin ekonomik göstergelerini dengede tutmak için kurulan Türkiye Varlık Fonu (TVF) yeni kuruluşların katılımıyla gücüne güç katıyor. At yarışları ve şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ardından Bakanlar Kurulu'nun kararıyla, fona; Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul, TÜRKSAT sermayelerinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamı, Türk Telekom’un yüzde 6.68 oranındaki Hazine'ye ait hissesiyle Eti Maden ve Çaykur aktarıldı. Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ait 3 milyar lira da yönlendirilirken, dün de THY'nin yüzde 49.12 ve Halkbank'ın yüzde 51.11 oranındaki hisseleri fona devredildi. 


2.3 MİLYON METREKARELİK ARAZİ 

Ayrıca mülkiyeti Hazine'ye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan toplam 2.3 milyon metrekarelik bazı taşınmazların tahsisleri kaldırılarak fona devredildi. Fon'a devredilen söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları ile iş planları, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edecek ve uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliği sürdürülecek.TVF'nin söz konusu şirketleri, Bakanlar Kurulunca onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yönetilecek. 


YURTDIŞINDA TEMSİLCİLİK

Başbakanlığa bağlı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ, geçen yıl 26 Ağustos'ta kuruldu. Ana merkezi İstanbul olan şirket, yurtiçi ve yurtdışında şube, temsilcilik, irtibat büroları kurabilecek, acentelikler tesis edebilecek. TVF faaliyet alanı kapsamında her türlü ticari ve finansal faaliyetleri yapabilecek, yerli ve yabancı ortaklıklar kurabilecek, çeşitli iş birlikleri gerçekleştirebilecek. Özelleştirme İdaresi Başkanı Mehmet Bostan, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanırken, yönetim kurulu üyeliklerine Yiğit Bulut, Kerem Alkin, Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan getirildi. 


'Denetlenmeyecek' iddiasına: 3 aşamalı denetim var

Bazı kamu şirketlerinin belli orandaki paylarının Varlık Fonu'na aktarılmasıyla, bu şirketlerin artık denetimden muaf olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada bu yalanlara inanan bazı kullanıcılar da bu duruma tepki gösterdi. Ancak 19 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 6. maddesine göre Varlık Fonu ve yönettiği şirketler her yıl düzenli bir şekilde önce bağımsız denetleme şirketleri (EY, Deloitte gibi), sonra Bakanlar Kurulu, son olarak da Meclis tarafından denetlenecek.  


Ekonomiye büyük katkı 

Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Varlık Fonu, büyüme oranlarında artış, sermaye piyasalarında büyüme ve derinlik, büyük projelere finansman imkanı başta olmak üzere birçok katkı sağlayacak" dedi.


2020'ye kadar 15 trilyon dolar


Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede 80'e yakın varlık fonu bulunuyor. Bu fonların toplam büyüklüğü 7.4 trilyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. Söz konusu rakamın, 2020 yılına kadar kurulması beklenen 21 yeni ulusal varlık yönetimi fonuyla en az 15 trilyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor. 


200 milyara ulaşacak

Fonla özellikle savunma sanayi ve yüksek teknoloji üretimi gibi sermaye yoğun ve stratejik sektörlerin finansmanı sağlanabilecek. Bu yolla milli sektörlerin önü de açılacak. Kamunun elindeki atıl fonlar ve gayrimenkullerle TVF'nin kısa sürede 200 milyar lira büyüklüğe ulaşabileceği öngörülüyor. 


Fonla güven artacak kuru oynatamayacaklar! 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, TVF'nin dünyadaki uygulamalarından farklı olduğunu belirterek, "Türk varlıklarının yurtdışında değerlendirileceği yeni bir dönem göreceğiz.  Türkiye, borçlanmadan ve kendi bütçesini kullanmadan büyük altyapı yatırımlarını yapabilecek. Fonla özelleştirme vizyonunu ve kapsamını değiştiriyor" ifadelerini kullandı. Ertem, fonla tüm dünyanın Türkiye mali piyasalarına daha güvenli bakacağını belirterek, "Artık Türkiye, cebine 50 milyon dolar koyanın kuru oynatacağı ya da birkaç milyon dolarla borsayı silkeleyebileceği bir piyasa olmayacak" dedi. 


DENETİME AÇIK! 

Varlık Fonu'nun ulusal olduğu gibi uluslararası denetime de açık olacağına dikkati çeken Ertem, şunları kaydetti: "Türkiye Varlık Fonu, denetimine tabi olmayacak' gibi spekülasyonlar yapılıyor. Bunlar kesinlikle doğru olmadığı gibi Varlık Fonu, uluslararası denetime açık bir kurum olacak."


AkşamHaber AA'da şu şekilde yer aldı


Türkiye Varlık Fonu (TVF), kısa sürede büyük kurum ve kuruluşları bünyesine alarak önemli kaynak sağladı.


AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye Varlık Fonu'na özelleştirme kapsamında bulunan bazı şirketler ile Hazine uhdesinde yer alan birçok önemli kamu sermayeli şirketlerin hisseleri devredildi.


Buna göre, ilk olarak Resmi Gazete'de 7 Ocak'ta yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbi̇rler Alınması Hakkındaki 680 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile at yarışları ve şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonuna devredilmesine karar verildi.


Bakanlar Kurulunun dünkü kararıyla da Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin (TÜRKSAT) sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı,Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) fona aktarıldı.


Ayrıca mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazların tahsisleri kaldırılarak Fona devredildi.


Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait veya bu fonun tasarrufunda bulunan 3 milyar lira tutarındaki kaynağın en geç aktarım tarihini izleyen 3 ay içinde geri ödenmek kaydıyla Varlık Fonuna aktarılması kararlaştırıldı.


Özelleştirme Yüksek Kurulunca Türk Hava Yolları'nın (THY) yüzde 49,12 ve Halkbank'ın yüzde 51,11 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verildi.


Fona devredilen söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları ile iş planları, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edecek ve uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan iş birliği sürdürülecek.


Türkiye Varlık Fonu'nun söz konusu şirketleri, Bakanlar Kurulunca onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yönetecek.


Şirketin gelirleri

Şirketin ana gelir kaynakları, şirket sermayesinin değerlendirilmesinden kaynaklı gelirler, fon ve portföylerden tahsil edilen ücretler, şirketin diğer faaliyetleri çerçevesinde elde edilen gelirler ve diğer gelirlerden oluşacak.


Şirket ve bağlı şirketleri ile TVF ve bu fon bünyesinde kurulacak alt fonları kapsayan 3 yıllık stratejik yatırım planı, yönetim kurulu tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kuruluna sunulacak. TVF'nin kaynakları, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve TVF'ye devrine karar verilen varlıklarla Özelleştirme Fonundan TVF'ye aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından oluşan kaynaklar arasında kamu kurumlarının tasarrufundaki ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan oluşacak. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklarla bunların dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansmanlar da kaynaklar arasında yer alacak.


AA


Haber Milliyet'te şöyle yer aldı


THY ve Halkbank da Varlık Fonu’na devredildi. Stratejik ve büyük yatırımları finanse etmek, sermaye piyasalarını güçlendirmek amacıyla kurulan fonun 200 milyar dolar büyüklüğe erişmesi bekleniyor


Bakanlar Kurulu kararı ile Varlık Fonu’na devredilen kurumlara THY ve Halkbank da eklendi. Fonun hedefi 200 milyar dolarlık bir varlığa ulaşmak.


Ziraat Bankası A.Ş., Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., Türkiye Petrolleri A.O., Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., borsa İstanbul A.Ş., Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’nin ardından THY ve Halkbank’ın kamu hisseleri de Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Fonun Yönetim Kurulu Başkanı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanı Mehmet Bostan olarak belirlenirken, kurul üyeliklerine Yiğit Bulut, Kerem Alkin, Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan atandı.TBMM’ye sunulacak


Başbakanlığa bağlı olan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere geçen yıl 26 Ağustos’ta kuruldu.


Katılma payı olacak


Fon mevzuatına göre, fona ait katılma payları da olacak. Bu paylar yurtiçi ve dışında satılabilecek. Herhangi bir süre kısıtlaması olmayan fon şirketinin yönetim kurulu, yılda en az altı kere toplanacak. Şirket yönetim kurulu üyelerinin ekonomi, finans, hukuk, maliye veya bankacılık alanında en az 5 yıllık tecrübe sahibi olması gerekiyor. Şirketle ilgili denetim raporu Bakanlar Kurulu’na, mali tablolar ve faaliyetler ise her yıl ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulacak.


Şirketin yatırımları konusunda danışma kurulu oluşturulacak. Danışma kurulunda yerli ve yabancı uzmanlar yer alabilecek. Şirket paydaşlarına kar payı da dağıtacak. İlk genel kurula kadar yönetim kurulu üyelerinin maaşını Başbakan belirleyecek. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, daha önce yaptığı açıklamada fon için, “Hedefimiz 200 milyar dolarların konuşulduğu bir fon büyüklüğüne ulaşılması” demişti.


Kimler var?


Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, Denizbank’ın ardından BNP AK Dresdner Bank ve Türkiye Sinai Kalkınma Bankası’nda çalıştı. 2013’te SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği’ne atanan Bostan, 2016’da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevine getirildi.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden sonra Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Ekonomi yorumculuğu ve köşe yazarlığı yapan Bulut, Doğuş Üniversitesi’nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bulut, 2013’te Başbakanlık, 2014’te Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına getirildi.


Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve MOBİLSİAD Başkanı olan Kerem Alkin ise aynı zamanda yazarlık yapıyor.


Maliye kökenli bir isim olan Himmet Karadağ ise SPK Başkanvekilliği ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.


Akademi kökenli kurul üyesi Oral Erdoğan, Finansal Yönetim, Risk Yönetimi gibi alanlarda çalışmalar yaptı, son olarak Piri Reis Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.


Milliyet