Türkiye'de ulaşım yatırımları hızlandı!

Türkiye'de ulaşım yatırımları hızlandı! Türkiye'de ulaşım yatırımları hızlandı!

Çin ile Avrupa arasındaki demiryolu yük taşımacılığında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve entegre olunan “Orta Koridor” güzergahına talebin giderek artması, ülkemizi Asya ve Avrupa arasında lojistik üs olma hedefine yaklaştırıyor.Büyük Müşteriler Kıdemli Yöneticisi Ildızhan Türe, Dünya Gazetesi'nde kaleme aldığı bugünkü yazısında ''Demiryolu projeleri hızlandı'' konusunu yazdı...
 
Koronavirüs etki döneminde tüm dünyada büyük düşüş yaşayan lojistik taşımalarına intermodal taşıma modları özellikle demiryolu nefes aldırdı. Dünyanın en büyük deniz yolu operatörlerinin dahi demiryoluna girmesi ve pandemi sonrası lojistikte başlayan yeni normal düzen tüm dikkatleri tekrar Çin ve 2013 yılında “Bir Kuşak, Bir Yol” olarak sunduğu modern İpek Yolu projesinin üzerine çekti. Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan bütün ülkeleri projede yer almaya davet eden Çin, Asya, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan büyük yatırımlar hedefliyor. Özellikle Afrika demiryoluna önemli yatırımlar yaptı. Afrika'nın doğusundan batısına uzanacak olan demiryolu hatlarının Hint Okyanusu ve Kızıl Deniz üzerinden Uzak Doğu'ya bağlanması planlanıyor.

Modern İpek Yolu Projesinin bir ayağı da jeopolitik konumu gereği Asya ile Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemize uzanıyor. Çin ile Avrupa arasındaki demiryolu yük taşımacılığında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve entegre olduğumuz “Orta Koridor” güzergahına talebin giderek artması, ülkemizi Asya ve Avrupa arasında lojistik üs olma hedefine yaklaştırıyor. Çin-Türkiye olarak blok tren taşımaları demir İpek Yolu üzerinden başladı. Modern İpek Yolu'nun başlangıcı olarak Çin'in Xi'an şehri kullanılıyor. Bakü-Tiflis-Kars ve Orta Koridor demiryollarında Xi'an (Çin) - Türkiye (Köseköy) hattında haftada iki kez olmak üzere yılda 100 blok tren geçişi planlandı. Çin'den kalkış gerçekleştiren tren Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Türkiye'ye gelerek  Ankara  Garı,  Marmaray  ve sonrasında Avrupa varışını tamamlıyor. Çin-Türkiye hattı için tren ortalama 12-14 günde varıyor. Çin-Avrupa varışı ise 18-22 günde tamamlanıyor. Yapılan iyileştirmelerle transit süre 13/14 güne kadar düşürülecek.

Öte yandan ülkemiz üzerinde demiryolu iyileştirme projeleri ve atılımları hız kazandı. Dünya Bankası, 30 Haziran'da yayınladığı bülten ile Türkiye Ray Lojistiği İyileştirme Projesini onayladı ve Türkiye'ye 314,5 milyon EURO (350 milyon $ eşdeğeri) kredi sağlayacağını bildirdi. Proje oldukça önemli gelişmeler ve yeni yapılanmalar sağlayacak, Türkiye lojistiğini ise önemli oranda değiştirecek. Jeostratejik avantajlarımıza rağmen halihazırda var olan demiryollarımızın fiziksel altyapı yetersizliği nedeniyle potansiyelimizi kullanamıyoruz. Bölgemiz içerisinde ulaşım, üretim ve ham madde tedariklerinde sıkıntılar yaşıyoruz. Taşımacılık istatistikleri incelediğinde ise Türkiye için karayolu taşımacılığı hem yolcu hem de yük taşımacılığında yüzde 89'luk bir payla dominant bir etkiye sahip. Demiryolu ise yük taşımacılığında yüzde 3.9 paya sahip. Avrupa'nın oldukça gerisindeyiz.

Açıklanan kalkınma Planı, Türkiye'yi 2023 yılına kadar Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan merkez ve tercih edilen bölgesel lojistik haline getirmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda son teslim modu olarak çoklu teslim modları geliştirilirken özellikle demiryollarının etkinliğini artırarak demiryolu taşıma payında hacminin yüzde 3.9'dan yüzde 15'e çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye yıllık demiryolu hacmi 26 milyon ton (12 milyar ton/km). Trenyolu ile yük taşıması mesafemiz ise ortalama 420 KM. Türkiye gibi büyük bir ekonomi ve coğrafya için bu pazar payı ve mesafeler oldukça zayıf durumda. Sağlanan kredi desteğiyle yeni yapılanmaların sağlanması ve bu oranların Avrupa Birliği Standartlarına çekilmesi hedefleniyor, aynı zamanda da Çin ile Avrupa arasında demiryolları İpek Demiryolu olarak işlev görecek.

TCDD desteğiyle birlikte Türkiye içerisinde 21 adet lojistik merkezi kurulacak, 9 adet lojistik merkezinin kurulumu tamamlandı ve operasyonel olarak faaliyete geçirildi, 5 adet merkezin inşaası sürüyor, kalan 7 adet merkez ise dizayn ve satın alma sürecinde.

Demiryolu projesinde ana merkezler Çukurova & İskenderun Demiryolu Bölgesi ve Filyos Limanı olacak. Limanının inşasının bu sene içerisinde tamamlanması bekleniyor. Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak. Endüstri bölgesi ilan edilen 23 bin dekarlık alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli liman, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak.

Projede 3. köprü de önemli bir yer tutuyor. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte Asya-Avrupa arası demiryolu daha da canlanacak. Yapım aşamasında köprünün üzerinde bir gidiş bir geliş, demiryolu için yer ayrıldı. Anadolu yakasında Akyazı'ya gidip ana hatla birleşiyor. Avrupa yakasında Halkalı'ya kadar gidip Halkalı-Kapıkule demiryoluyla birleşiyor.

Türkiye önümüzdeki 10 yıl içerisinde ciddi bir demiryolu macerası içerisine girecek, yakın zamanda sektör evrilecek, Freight Ro-Ro'ların yanına Tren-Ferry'ler, tüm Türkiye'den çıkan konteynerlerin bazılarının demir yollarına kayması, maliyeti azaltmak için fabrikaların içine kadar giren özel iltisak hatları göreceğiz. Karayolu taşıma hacimlerinde ise demiryoluna kaymalar olacak, demiryolu bağlantılı limanlar önem kazanacak.

Ulaşım yatırımları salgın tedbirleri gevşetilmeden devam edecek!

2038 Ankara Ulaşım Ana Planı hazırlanıyor!