Türkiye'nin en büyük kongre merkezi kiraya veriliyor

Türkiye'nin en büyük kongre merkezi kiraya veriliyor

Ankara Ticaret Odası Başkanlığı, Ankara'da bulunan kongre merkezini 5 yıllık süre için kiralayacak.Mülkiyeti  Ankara  Ticaret Odası'na ait olan Eskişehir yolu, Söğütgözü'nde bulunan, Ankara ili, Çankaya İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi 2.Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Kongre, Fuar ve Sergi Sarayı, otopark ve lokantaları da dahil olmak üzere müştemilatlarının tamamı ile birlikte 5 yıllık süre için ihale usulü ile kiraya verilecek.
İsteklilerin şartnameye uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu ve eklerini en geç 16 Ocak 2009 saat 17:00'ye kadar ATO Genel Sekreterliği'ne elden teslim etmeleri gerekir.