Türkiye'nin çürük yapı stoku ortadan kalkıyor!

Türkiye'nin çürük yapı stoku ortadan kalkıyor!TÜRKÇİMENTO, ülke genelinde depreme karşı izlenecek yol haritasını belirlemek için Türkiye Deprem Hazırlık Yol Haritası Raporu'nu hazırladı. Raporda çürük yapı stoku karşısında alınacak adımlar sıralandı.


Deprem ülkesi olan Türkiye'de mevcut çürük yapı stoku henüz ortadan kaldırılamadı. Ekonomist Dergisi'nde yer alan habere göre;TÜRKÇİMENTO öncülüğünde bir araya gelen Türkiye'nin önde gelen 22 sivil toplum kuruluşu, birlikte hayata geçirilmesi hedeflenen Türkiye Deprem Hazırlık Yol Haritası Raporu'nu hazırladı. Raporda, finansman/teşvikler, halkın bilinçlendirilmesi, yapı sağlamlık testleri, yapı güçlendirme çalışmaları, yapı denetim, mevzuat, yapı sahibi etkileşimi, yeni teknolojilerin kullanımı olmak üzere sekiz ana tema belirlendi. Bu temalar üzerinde Türkiye ve Marmara Bölgesi'nde yürütülen çalışmalar, bu çalışmaların yeterliliği, katılımcı STK'larla yapılan anket ve birebir görüşmelerle ortaya konuldu.

TÜRKÇİMENTOʻnun öncülüğünde, TÜSİAD, ÇEİS, TÜRKONFED, İMSAD, GYODER, İMİB, Türkiye Hazır Beton Birliği, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Sigorta Birliği, AGÜB, KÜB, TOBB, Türkiye Prefabrik Birliği, İNDER, TİM, İNTES, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, OAİB, TMMOB, KİSAD, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği, YÜF, Maden Mühendisleri Odası çalışmaya katkı sağladı.

Deprem risk profili bakımından Türkiye'ye benzer olan, bu alanda çalışmalara devam eden ülkelerin çalışmaları incelenerek, ülkemizde uygulanabilecek başarılı örnekler tespit edildi. Bu çalışmalar sonunda İstanbul'da yapılacak dönüşüm için gerekli finansman hesabı ile bölgede kısa, orta, uzun vadede uygulanabilecek potansiyel çözüm önerileri ortaya konuldu.

Türkiye

Raporda ilk aşamada atılması önerilen adımlar şu şekilde sıralandı: 

1.Riskli bölgelerdeki binaların risk seviyesi net olarak ortaya konulmalı ve kamunun erişimine açık hale getirilmeli.

2.Risk seviyesine göre dönüşümün teşvik edilmesi için gerekli tedbirler alınmalı. Bu tedbirlerle yüksek riskli yapılarda ek vergiler, ek yükümlülükler getirilebilir. Bölge bölge dönüşüm planlanması yapılıp hızla hayata geçirilmeli.

3.Yeni yapı inşaatlarında müteahhitlerin bir mer Saka sertifikasyon sürecinden geçmesi, dönüşüm
süresindeki inşaatlarda tüm risk sigortaları yaygınlaştırılmalı.

4.Deprem konusuna özelleşmiş, denetimden finansmana bütün aşamalarda düzenleme ve koordinasyon görevi alacak bir ajans kurulmalı. Ajans yapı inşaat sürecinde riski üstlenip ilgili finansmanı aşamalı olarak müteahhide aktarabilir, inşaatın tamamlanmasıyla riski ilgili bankalara devredebilir.

Türkiye

5.Dönüşüm için gerekli finansman miktarı bazı vergisel avantajlarla azaltılabilir.

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Türkiye Deprem Yol Haritası Raporu ile ilgili atılan adımın kurulacak dönüşüm platformu ile devam edeceğini söylüyor.

Saka, Dönüşüm platformu çatısı altında kurulacak yönetmelik/mevzuat, inşaat malzemeleri ve teknoloji, denetim, finansman ve teşvik, farkındalık alanındaki beş çalışma grubu ile ilgili STK'ların çalışmalarını düzenli olarak sürdürmesini de planladıklarının altını çiziyor. 

Türkiye'de 6 milyona yakın çürük yapı stoku bulunuyor!