Türkmenbaşı'ndaki alanın imarı 12 Ağustos'ta tekrar değerlendirilecek!

Türkmenbaşı'ndaki alanın imarı 12 Ağustos'ta tekrar değerlendirilecek! Türkmenbaşı'ndaki alanın imarı 12 Ağustos'ta tekrar değerlendirilecek!

Türkmenbaşı 'ndaki alanın imarı 12 Ağustos'ta tekrar değerlendirilecek. İmar Komisyonu Üyesi Mehmet Esendemir de proje ile ilgili olarak "Rant iddiaları içeren bu imar değişikliğine HAYIR oyu vereceğini" söyledi...Konut alanı iken akaryakıt istasyonuna çevrilen, bu yüzden de kamuoyunda büyük tartışmalara ve rant iddialarına neden olan Türkmenbaşı-Bozdoğanoğlu Bulvarları kavşağındaki alan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Ağustos'ta yapacağı toplantıda yeniden görüşülecek. 


DÖNÜŞTÜRMEK SUÇTUR 


Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bir üyesi "5 binlik plana konut alanı olarak işlenen bir arazinin, akaryakıt istasyonuna çevrilmesi yasaya aykırıdır ve suçtur. Bunun yapılması halinde, hepimiz suçlu oluruz. Topluca adliyeyi boylarız" dedi. Meclis üyesi, birçok arkadaşının da yasanın emredici bu hükmüne uygun davranması gerektiğini söyledi. 


V. ÇARK ETTİ 


Meclisin yanlıştan dönerek, arsayı konut alanı olarak düzeltip, imara işlemesi bekleniyor.V.Zihni, konut alanının akaryakıt istasyonuna çevrilmesine gösterilen yoğun tepkiler nedeniyle, geri adım atmış ve değişikliği meclise iade oHoronini arıklamıctı 


HAYIR DİYECEĞİM 


Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu üyesi Mehmet Esendemir ise Toros'a yaptığı açıklamada "Mecliste görüşülürse, konut alanı olarak imara işlenmesini teklif edeceğim. Oylamaya konulursa hayır oyu vereceğim'dedi.


Adana Toros