TÜSİAD: Enerji zor denklem!

TÜSİAD: Enerji zor denklem!TÜSİAD yayın organı ‘Görüş ' dergisi, haziran sayısında, enerji konusunu ele aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türkiye 'nin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan yeni ekonomik düzende rekabet edeceğini vurguladı....


‘Enerji: Zor Denklem ' kapak sloganı ile çıkan derginin yeni sayısında konunun farklı boyutlarını tartışan makalelere yer verildi. Bu çerçevede nükleer enerji tartışmaları, enerjinin etkin kullanımı, yenilenebilir enerji, küresel enerji düzeni ve enerji borsası konunun uzmanları tarafından kapsamlı olarak ele alındı. ‘Enerji Denkleminde Kritik 10 Yıl ' başlıklı bir makale yazan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türkiye 'nin önümüzdeki dönemde sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan yeni ekonomik düzende rekabet edeceğini vurguladı.

10 yıllık fırsat penceresi
Boyner, bu yeni düzende ekonomik büyüme, enerjide arz güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadele gibi birbiriyle iç içe geçmiş konularda küresel çözüm arayışlarının ön plana çıkacağını belirtti. Bu çerçevede, enerji denkleminin bileşenlerini analiz eden Boyner, bu zor denklemin arzu edilen şekilde çözülmesi için, 2023 vizyonu ile hazırlanmış enerji ve iklim politikalarının hayata geçirilmesi yönünde gerekli ortamın sağlanması gerektiğini belirtti.

Boyner, önümüzdeki 10 yıllık fırsat penceresini çok iyi değerlendirerek gerekli yatırım ve finansmanı harekete geçirecek kararları bir an önce almak durumunda olduğumuzu vurguladı. Ümit Boyner, TÜSİAD olarak, enerji sektöründeki öncelikli alanın; enerji piyasalarının serbestleştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji verimliliğinin sağlanması ve bütün sürecin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşturulması olduğunu ifade etti.

Milliyet