Tuzla Belediyesi'nden 6.2 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Tuzla Belediyesi'nden 6.2 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu! Tuzla Belediyesi'nden 6.2 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Mülkiyeti Tuzla Belediye Başkanlığı'na ait olan akaryakıt ve servsis istasyonu vasıflı gayrimenkul 6 milyon 266 bin 484,62 TL bedel ile satışa çıkarıldı. Mülkiyeti Tuzla Belediye Başkanlığı'na ait olan akaryakıt ve servsis istasyonu vasıflı gayrimenkul satışa sunuldu. Satışa konu gayrimenkul için 6 milyon 266 bin 484,62 TL bedel isteniyor. 

Tuzla Belediye Başkanlığından:
1 - Belediyemize ait taşınmaz hissesinin satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre, Belediyemiz Encümen Salonunda, 26.03.2019
Salı günü, Saat:14:00'da Kapalı Teklif Usulüne Göre satış ihalesiyle yapılacaktır.

2 - Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00₺ karşılığında satın alınabilir.
3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin;
a) Şartname Dosyası
b) İmza sirküleri,
c) Ticaret odası belgesi,
d) Geçici teminat.

Şahıslar;
a) Şartname Dosyası
b) Nüfus cüzdan sureti,
c) Yerleşim Yeri Belgesi
d) Geçici teminat.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.