Çukurova Balkon

Tuzla Tersaneler Bölgesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Tuzla Tersaneler Bölgesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı! Tuzla Tersaneler Bölgesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tuzla Tersaneler Bölgesi, 4649 Parsel Önü, Tersane Amaçlı 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı askıya çıktı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 16.08.2019 tarih ve E.190870 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tuzla Tersaneler Bölgesi, 4649 Parsel Önü, Tersane Amaçlı 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planının; 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı İmar Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca NİP-19693,5 ve UİP-19694,5 plan işlem numaraları ile 16.08.2019 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 23.08.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.


İmar planı için tıklayın