Tuzla'da 70.9 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Tuzla'da 70.9 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!İstanbul İli Tuzla Belediye Başkanlığı, Tuzla İstasyon ve Tepeören mahallelerinde yer alan 3 adet gayrimenkulü 70 milyon 891 bin 855 TL bedelle satışa çıkardı.


İstanbul İli Tuzla Belediye Başkanlığı, Tuzla İstasyon ve Tepeören mahallelerinde yer alan 3 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 70 milyon 891 bin 855 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
İstanbul İli Tuzla Belediye Başkanlığından:

1-Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve 45. Maddelerine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 15.12.2020 Salı günü Saat:14:00'da Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Tuzla

2-488 sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
3-Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 8193 Parsel için 1000,00 ₺ 7216 ada 2,3 Parseller için ise 250,00 ₺ karşılığında satın alınabilir.
4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin; Şahıslar;
a) Şartname Dosyası a) Şartname Dosyası
b) İmza sirküleri, b) Nüfus cüzdan sureti,
c) Ticaret odası belgesi, c) Yerleşim Yeri Belgesi
d) Geçici teminat. d) Geçici teminat.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur