Üçler İnşaat Şirketi'nin iflasının ertelenmesine karar verildi!

Üçler İnşaat Şirketi'nin iflasının ertelenmesine karar verildi!

Üçler Nakliyat inşaat ve jnşaat Malzemeleri ithalat ihracat Turizm Ticaret Limited Şirketi'nin Bolu Asliye 1. Hukuk Mahkemesi tarafından iflası ertelendi...Davacı Üçler Nakliyat inş. ve jnş. Malzemeleri ith. ihr. Tur. Tic. Ltd. Şti. Hakkında mahkememizde açılan iflasın Ertelenmesi davası sonunda; Davacının davasının KABULÜNE,
Bolu Ticaret Sicil Memurluğunda Bolu/3721 sicil sayısı ile kayıtlı bulunan davacı Üçler Nakliyat İnş. ve inş. Malzemeleri ith. İhr. Tur. Tic. Ltd. Şirketinin İFLASININ İcra İflas Kanunun 179.maddesi hükmünce hüküm tarihinden başlayarak BİR YIL SUREYLE ERTELENMESİNE, Mahkememizin 04.06.2009 tarih ve 2009/120 esas sayılı İHTİYATİ TEDBİR KARARININ ERTELEME SÜRESİ SONUNA KADAR SÜRDÜRÜLMESİNE,
İİK.nun 179/a maddesine göre şirket yönetim kurulu ve şirketin diğer organlarının yetkililerinin devamına, ancak şirket mallarının ve alacaklılarının menfaatinin korunması, şirket envanterinin yapılması, ve iyileştirme tedbirlerine nezaret etmeleri, yönetim kurulu ve diğer organlarının işlemlerinin denetiminde görevli ve yetkili olmak üzere davacı şirkete KAYYIM TAYİNİNE,
Kayyım olarak Yeminli Mali Müşavir AHMET ÖZMEN ve Av.M.ŞADİ YÜCEL'in ATANMASINA,
Kayyımların münferiden yetkili olmalarına, işletme faaliyetinin kayyım gözetiminde yönetim kurulu tarafından sürdürülmesine ve davacı şirketin alacağı tüm kararların KAYYIM ONAYINA TABİ TUTULMASINA karar verilmiştir. İlanen tebliğ olunur.
www.bik.gov.tr   (Basın:79069)
ESAS NO: 2009/120   KARAR NO: 2010/54

Üçler Nakliyat inşaat ve jnşaat Malzemeleri ithalat ihracat Turizm Ticaret Limited Şirketi'nin