26 / 09 / 2022

Uğur Dumankaya: Toprak rantının vergilendirilmesi ekonomik büyümeye katkı sağlar!

Uğur Dumankaya: Toprak rantının vergilendirilmesi ekonomik büyümeye katkı sağlar!

Orta Vadeli Program’ a yönelik Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya yaptığı açıklamada programın Türkiye’ nin potansiyel büyümesine ve ekonominin canlanmasına katkı sağlayacağını belirtti...Büyüme hızında düşmenin yaşandığı, enflasyon tahmininin ise yüzde 9,4'e yükseltildiği dönemde; Türkiye ekonomisinin daha yenilikçi ve rekabetçi bir zeminde 2023 hedeflerine ulaşması için gerekli adımları içeren Orta Vadeli Program’a yönelik Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya yaptığı açıklamada programın Türkiye’nin potansiyel büyümesine ve ekonominin canlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

 

Dumankaya, “Hükümetin 2015–2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıklaması büyüme hızında düşmenin yaşandığı bir dönemde, ekonomik politikalara ilişkin belirsizliği kısa sürede ortadan kaldırarak üretim sektörlerinin, dış piyasaların, tüketicilerin ve yatırımcıların güvenini tesis ederek ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak önemli bir çalışmadır” dedi.

 

Dumankaya sözlerine şöyle devam etti; “Programda inşaat sektörünün; kentsel dönüşüm çalışmalarında sosyal gereksinimlere uygun, ileri teknoloji kullanan ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevreye duyarlı, katma değeri, döviz girdisi ve istihdamı yüksek ve bu doğrultuda hizmet kalitesi, beşeri ve fiziki sermayesi gelişmiş bir sektör yapısına kavuşturulması için çalışmalar yapılmasından bahsediliyor. Biz Dumankaya İnşaat olarak yıllardır sektörün bu şekilde çalışır hale gelmesi için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz.” 

 

Orta Vadeli Program kapsamında imar planı değişiklikleri ve kamu yatırımları sonucunda oluşacak gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay almasına yönelik çalışmalar ilgili de konuşan Dumankaya, Türkiye’de, kentsel dönüşüm çalışmaları ve yenilenen imar çalışmaları sonrasında ortaya çıkan değer artışından kazanılan gelirin vergilendirildiğini ifade etmenin mümkün olmadığını belirtti.

 

Dumankaya konu ile ilgili şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazandığı günümüzde gerek kentsel dönüşüm, gerek kamusal inşaat yatırımları gerekse konut ve ticari projeler gibi özel sektör yatırımları nedeniyle mevcut arsa, arazi ve binaların değerinde yüksek oranlarda rant gelirleri ortaya çıkmaktadır. Kentsel planlama ve dönüşüm çerçevesinde kamu kurumlarının toplumsal fayda üretmesi gerekliliği üzerinden hareketle söz konusu durumda olan araziler üzerinden gelir vergisi alınması ile ilgili yapılacak çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekir. Kentsel rantların vergilendirilmesiyle, rantın bir kişi üzerinde gelir oluşturmasının önüne geçilerek rant gelirlerinden bütün halkın vergi yoluyla pay alması, diğer bir ifadeyle halen ödedikleri vergi yüklerinin hafiflemesi sağlanabilir. Toprak Rantının Vergilendirilmesi adı verilen bu politika ile ülkemizin ekonomik büyümesine yeni bir katkı sağlanmış olacaktır.” 


Milliyet 
Geri Dön