Ülker Anadolu Eğitim Danışmanlık İnşaat Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ülker Anadolu Eğitim Danışmanlık İnşaat Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ülker Anadolu Eğitim Danışmanlık İnşaat Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile Feridun Ülker imzasıyla bugün kuruldu.Ülker Anadolu Eğitim Danışmanlık İnşaat Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile Feridun Ülker imzasıyla bugün kuruldu. 


Ülker Anadolu Eğitim Danışmanlık İnşaat Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A  EĞİTİM Şirketin amacı eğitim-öğretim, kültürel ve teknik konularda özel gündüzlü ve yataklı ana okulu, ilk ve orta okullar, yurtlar, kurslar açmak, işletmek, 1-Üniversiteye hazırlık kursları , lise ve ortaokul ara sınıfları, fen ve askeri liselere, anadolu liselerine ve kolejlere hazırlık kursları açmak, işletmek. 2-Yabancı dil, bilgisayar programcılık ve kullanma kursları ile daktilo, muhasebe, açık öğretime takviye, sürücü ve benzeri kursları açmak, işletmek. 3-Her türlü özel eğitim kurumu ve özel kurs merkezi açmak, işletmek. 4-Kreş, ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki ve teknik liseler ile öğrenci yurtları açmak, işletmek. 5-Türk dili veya yabancı dil eğitimi yapan özel okul açmak, işletmek. 6-Özel lisans kursları, mesleki tedrisat yapan teknik kurslar açmak, işletmek. 7-Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirilebilmesi için her türlü basım ve yayın işleri yapmak. 8-Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirebilmesi için eğitim ve öğretim yayınları ile gazete, kitap, dergi ve benzeri yayınların dağıtımı işlerini yapmak. 9-Her türlü laboratuar malzemeleri ile eğitim ve öğretimle ilgili video, bant-kayıt, basım-yayın, dağıtım ve pazarlama işlerini yapmak. 10-Şirket eğitim-öğretim ve sosyal yarışmalar düzenleyebilir. B DANIŞMANLIK 1- Şirket Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü?nün 25 Eylül 1994 tarih ve 5147/ 73210 sayılı izinleri doğrultusunda kar amacı gütmeyen organizasyonlara, resmi kuruluşlara, her türlü tüzel ve gerçek kişilere , bünyesindeki uzmanlar yardımı ile ticari ve sınai ilişkiler, halkla ilişkiler, beşeri münasebetler, sigortacılık, bankacılık, işletmecilik, pazarlama ve finans konularında ulusal ve uluslar arası bilgi sağlamak, danışmanlık yapmak ve yabancı ülkelerin ekonomik ve hukuki bünye ve uygulamaları hakkında etüt, araştırma ve rapor hazırlamak, uluslararası hukuk ve uluslar arası ticarete ait konularda danışmanlık yapılması hizmetlerini ifa etmek, C  İNŞAAT 1- Konusu ile ilgili İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2- Konusu  ile ilgili Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri,  tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları,  gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, konusu ile ilgili açılmış ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak 3- Konusu ile ilgili Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 4- Konusu ile ilgili Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 5- Konusu ile ilgili Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, 6- Konusu ile ilgili Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol oturtulmuş çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 7- Konusu ile ilgili Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve yenileme işlerini yapmak, yaptırmak. 8- Konusu ile ilgili Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak satmak. 9- Konusu ile ilgili Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 10- Konusu ile ilgili Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar  teslimi taahhüt etmek. 11- Konusu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerÜlker Anadolu Eğitim Danışmanlık İnşaat Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Adres; 19 Mayıs Mah.Turaboğlu Sk.4/2 Kadıköy